Maart 2006 (tweede nieuwsbrief)


* Nacht van de Geschiedenis


* Recent verwerkte archieven


* 'Vrouwenboeken' naar aanleiding van 8 maart, Internationale Vrouwendag

* Nieuws van Archiefbank Vlaanderen

* 23 april : Erfgoeddag 'Somewhere over the rainbow'

meer info Davidsfonds

Historische stadswandeling door het 'Rode' Gent.
Langs socialistische gebouwen, oude textielfabrieken en de wijk van 'Vader Anseele'...

20.00 u.
Vertrek aan het Anseeleplein
€ 5 (€ 3 voor Davidsfonds-leden), Amsab-leden gratis, drankje inbegrepen
Inschrijven voor 10 maart a.u.b.

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
Brigitte De Mulder, tel. 09-224.00.79, fax 09-233.67.11
brigitte.demulder@amsab.be


een blik op de vorige wandeling... 

< terug naar inhoud


 


Recent verwerkte archieven


Size doesn't matter...

Archivaris Bart De Nil geeft een overzicht van een twintigtal stortingslijsten die hij afwerkte. Qua omvang gaat het in al deze gevallen om zeer kleine archieven die al vrij lang in Amsab-ISG bewaard worden, maar die niet echt zichtbaar waren. Het gaat overwegend om archiefjes uit de socialistische beweging zoals De Rode Postzegel of Biljartclub Vooruit. Daarnaast zijn er archiefjes van actiegroepen tegen kernenergie, van een solidariteitscomité rond politieke gevangenen enz… De volledige lijst is te vinden op de onlinecatalogus van Amsab-ISG.

 

Julien Van Nevele

Het archief van Julien Van Nevele wordt voorgesteld door archivaris Rik De Coninck. Deze Gentse figuur speelde een belangrijke rol in de socialistische jeugdorganisaties. Hij was ook een enthousiaste organisator van spreekkoren, massaspelen en allerlei andere vieringen. Van Nevele speelde verder een rol in SM Het Licht en bij Radio Vlaanderen. Het archief bevat ook veel socialistische en andere liederen.


La Maison du Peuple

Martijn Vandenbroucke stelt de inventaris voor van het archief van La Maison du Peuple, een socialistische coöperatie uit Brussel die zich eind van de 19e eeuw ontwikkelde rond het bakken van brood, een idee dat uit Gent overgenomen was. Het verhaal van La Maison du Peuple klinkt vertrouwd: snelle groei, meerdere verhuizen, interne twisten en een onomkeerbare neergang na de Tweede Wereldoorlog. Het archief van La Maison du Peuple kwam boven water op de hoofdzetel van Febecoop, de coöperatieve koepel, en is onvolledig. Het oudste stuk dateert uit 1852, het jongste uit 1981.


Norbert De Batselier

Archivaris Bart Hellinck presenteert het archief van Norbert De Batselier. Het gaat om de archivalia van De Batselier als staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen (1988) en als vice-voorzitter van de Vlaamse Executieve en gemeenschapsminister van Economie, Middenstand en Energie (1988-1992). In totaal werd een equivalent van 1520 archiefdozen overgedragen. De verwerking van dit archief was een complexe en langdurige onderneming en niet enkel door de omvang van het materiaal. Amsab-ISG was niet vertrouwd met ministeriële kabinetten, niet alle materiaal was overgedragen en het archief is diverse keren verhuisd. Hellinck beschrijft in de inleiding van zijn inventaris gedetailleerd hoe hij tewerk is gegaan en geeft ook aan wat de waarde van dit archief is.
De inventaris werd voorgesteld op 21 september vorig jaar in het Brusselse Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse regering tijdens een causerie met als titel ‘Yes Minister'. Rik Coolsaet, zelf voormalig adjunct-kabinetschef, leidde het gesprek tussen een vijftal mensen die hun sporen hadden verdiend op diverse ministeriële kabinetten.

Voor meer info : piet.creve@amsab.be

 

  

<terug naar inhoud


Naar aanleiding van 8 maart, Internationale Vrouwendag, bieden wij een uitzonderlijke korting aan op een aantal boeken, en dit vanaf 1 maart tot en met 10 maart 2006. Daarna gelden weer de normale prijzen.

 


Begeerte heeft ons aangeraakt
Socialisten, sekse en seksualiteit


Seksualiteit is van alle tijden, maar het denken over seksualiteit verandert. Vanaf de 19e eeuw staan de verschillen tussen man en vrouw in dit denken centraal. Dat zien we ook bij de eerste socialisten, die de 'begeerte' naar een nieuwe en betere wereld bij de arbeiders wilden opwekken. In die wereld zou geen sprake meer zijn van 'dierlijk gedrag', van het 'nemen' van de vrouwen, maar wel van een harmonische en intieme kameraadschap.
De geschiedenis van socialisten en arbeiders, van mannelijkheid en vrouwelijkheid, van controlerende maatregelen en seksuele miserie, van verschuivende seksuele attitudes - gespreid over een periode van ongeveer 150 jaar - is een caleidoscopisch verhaal dat schitterend verwerkt is in dit boeiende boek.
U vindt er artikels in over vrouwenarbeid, seks op de werkvloer, abortus en anticonceptie, prostitutie, 'afwijkend' seksueel gedrag, voorlichting, jeugdbeweging en sport, beeld- en theorievorming, literatuur en film.
Met bijdragen van Nele Bracke, Karen Celis, Luc Celis, Brigitte De Mulder, Bart De Nil, Guido Deseyn, Denise De Weerdt, Bart De Wilde, Anne Ganzevoort, Wis Geysen, Hans Moors, Luc Peiren, Kathlijn Pittomvils, Paule Verbruggen, Martine Vermandere.

Gent: AMSAB/Provincie Oost-Vlaanderen, 1999, 498 p., geïllustreerd, soft cover.

Normale prijs 20 euro.
Nu: 15 euro (excl. portkosten).


De dochters van Marianne
75 jaar Socialistische Vooruitziende VrouwenDe dochters van Marianne is geen kroniek van een vrouwenbeweging en evenmin een succesverhaal. Een aantal auteurs heeft onder leiding van Denise De Weerdt de standpunten, de overwinningen en de nederlagen van SVV onderzocht aan de hand van klassieke thema's in de vrouwengeschiedenis en tegen de achtergrond van haar relatie tot andere takken van de socialistische beweging, de partij en de vakbond. De geschiedenis van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen (SVV) illustreert eens te meer hoe hard vrouwen moeten vechten om een rechtmatige plaats te veroveren binnen de bestaande machtsverhoudingen.
De weg van de 'rode wijven' loopt over die van tweederangsburger naar de (bijna) gelijke kansen van de moderne vrouw, van moederschapsverzekering naar sociale zekerheid en van bewust moederschap naar legalisering van abortus. Deze evolutie wordt kritisch bekeken in het licht van het debat over gender en vrouwenidentiteit.
De dochters van Marianne wordt verlevendigd met citaten en feiten uit het leven van de leidsters van SVV en socialistische parlementsleden zoals Marie Spaak, Sirène Blieck, Isabelle Blume, Irène Pétry en Mathilde Schroyens. Voor de tussenoorlogse periode werden interviews verwerkt waarin de lezer de ware dochters van Marianne zal herkennen.
Werkten mee aan dit boek: Nele Bracke, Karen Celis, Denise De Weerdt, Hetty Geldolf, Caroline Hoedemaeckers, Luc Lievyns, Luc Peiren, Stiene Van Rie. Woord vooraf door Leona Detiège.

Gent/Antwerpen: AMSAB/Hadewijch, 1997, 352 p., geïllustreerd.

Normale prijs: 10 euro
Nu: 5 euro (excl. portkosten)
Jo Boute

Een leven in dienst van de vrouw

In de reeks Getuigen brengt Amsab-ISG verhalen van gewone mensen. Mensen die door hun engagement, hun sociale bewogenheid, een stukje geschiedenis schreven. Geen diepgaande wetenschappelijke studies, maar getuigenissen uit het hart, met de grote en kleine kantjes…
Jo Boute is geboren in 1922, in Buenos Aires. Een jaar na zijn geboorte keerden zijn ouders met hun zes kinderen terug naar België. In 1926 stierf zijn vader. Jo groeide op, omringd door vrouwen. Als jonge student geneeskunde aan de Université Libre de Bruxelles raakte hij in de ban van het communisme, maar Jo is nooit een hardliner communist geworden. Daarvoor was hij te veel een wetenschapper, behept met de geest van het vrij onderzoek. De koudeoorlogssfeer, die alles wat vanuit de Sovjet-Unie kwam verketterde, zal er hem nochtans niet van weerhouden om precies in de Sovjet-Unie de aanzet te vinden tot een aantal innovaties in de gynaecologie. Samen met dr. Willy Peers was hij in België een van de eersten om de praktijk van het pijnloos bevallen te introduceren. Zijn sociaal engagement en zijn voortdurend zoeken naar innovaties, zijn permanente zorg voor het welzijn van moeder en kind, zullen in de verdere dokterscarrière van Jo Boute centraal blijven staan. Het was in die optiek dat hij ook een voorstander werd van de liberalisering van voorbehoedmiddelen en de depenalisering van abortus. Twee strijdpunten waarbij hij dikwijls achter de schermen, en soms in de schaduw van Willy Peers, een voortrekkersrol heeft gespeeld.
In 1998 kwam Rik Hemmerijckx, toen werkzaam in Amsab-ISG, in contact met Jo Boute. De interviews die hij afnam van Jo Boute groeiden uit tot urenlange gesprekken waarbij op talloze aspecten van zijn dokterspraktijk werd ingegaan. In een latere fase kwam er nog een tweede interview waarbij vooral zijn familiaal leven centraal stond; een verhaal dat minstens even boeiend, verrassend en bij momenten zelfs ontroerend is.
Daarom groeide in Amsab-ISG het idee om van Jo’s getuigenis een aparte publicatie te maken. Voor de Franstalige uitgave werd de oorspronkelijke interviewvorm aangehouden; voor de Nederlandstalige versie werd de tekst herwerkt tot een meer verhalende vorm. Wetenschappelijk onderzoek kan dit relaas natuurlijk vervolledigen, maar zal zeker niets afdoen aan de waarde van Jo Boutes persoonlijk verhaal.

Gent : Amsab-ISG, 2004, 92 p., geïllustreerd, soft cover.

Normale prijs: 10 euro.
Nu: 5 euro (excl. portkosten)

Bestellen :

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
Bagattenstraat 174, 9000 Gent
Tel. 09 224 00 79 – fax 09 233 67 11
E-mail orders@amsab.be

Betaling na ontvangst factuur
Prijzen exclusief portkosten


 


<terug naar inhoud


Archiefbank Vlaanderen

Bijeenkomst Adviesraad

Om de Archiefbank van nabij op te volgen, te evalueren en indien nodig bij te sturen wordt regelmatig een brede Adviesraad bijeengeroepen. Alle bij de Vlaamse erfgoedzorg betrokken personen en instellingen worden uitgenodigd hieraan deel te nemen.
De derde bijeenkomst van de Adviesraad wordt georganiseerd samen met de Algemene Ledenvergadering van de VVBAD. Die vindt plaats op 21 maart 2006 in de Lessius Hogeschool in Antwerpen.
Inschrijven kan via de website van de VVBAD. (http://www.vvbad.be)
Archiefbank Vlaanderen werd op 17 april 2005 ter gelegenheid van de Erfgoeddag opengesteld voor het grote publiek: tijd dus om de balans op te maken van ruim een jaar werking. De vier onthaalinstellingen (ADVN, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, KADOC-K.U.Leuven en Liberaal Archief) maken die evaluatie graag in samenspraak met de Adviesraad van Vlaamse collega-archivarissen ter gelegenheid van de Algemene Ledenvergadering van de VVBAD.
Archiefbank Vlaanderen is een project in opbouw. Het soepele concept van de webdatabank laat voortdurende bijsturingen toe zodat vlot kan worden ingespeeld op evoluties en noden op het terrein zelf. De Adviesraad zal blijven stilstaan bij de kleine aanpassingen die er sinds de lancering gebeurden inzake het concept en de technische omgeving. Ook wordt ingegaan op de voornaamste resultaten op het vlak van invoer en raadpleging, opleiding, publiekswerking en betrokken participanten/partners.
De vier onthaalinstellingen wensen vervolgens te peilen naar de mening van de aanwezigen over bepaalde actuele vragen en knelpunten inzake de ontwikkeling (technische aspecten databank, stimulering invoer, criteria voor terreinafbakening) van Archiefbank Vlaanderen.
Ten slotte zal er van gedachten worden gewisseld over mogelijke accenten en opties op korte en middellange termijn en over de rol die Archiefbank Vlaanderen kan/moet spelen in het Vlaamse archievenlandschap.

Nieuwsflash

Archiefbank Vlaanderen stuurde onlangs een eerste elektronische nieuwsbrief de wereld in.
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Archiefbank? Een berichtje naar info@archiefbank.be volstaat om de Nieuwsflash te ontvangen.

http://www.archiefbank.be

 

 

 


<terug naar inhoud 

"Somewhere over the rainbow"
Erfgoeddag 23 april 2006

 

De rode kleur van de roos overvloeiend in alle kleuren van de regenboog.
Kleuren in affiches, periodieken en archivalia tonen de diversiteit van de Amsab-collecties.

Kleurrijke affiches hangen in de museumkelder, de leeszaal, de trapzalen. In de leeszaal ook een kleine tento van 'kleurboekjes'.

Er is toelichting bij de werking van de verschillende departementen en u kan het restauratieatelier bezoeken.

Alle activiteiten doorlopend van 10.00 tot 18.00 uur

Er is ook mogelijkheid tot deelname aan de Rode Wandeling
vertrek aan het MIAT om 11.00 en 14.00 uur
aantal deelnemers per groep: 20

Voor de Rode Wandeling contacteer: brigitte.demulder@amsab.be

Voor alle andere inlichtingen contacteer: luc.lievyns@amsab.be


Voor meer info kan je altijd terecht op onze website
http://www.amsab.be

Vorige nieuwsbrief :

1e jaargang, nr. 1, februari 2006De Amsab-nieuwsbrief is een realisatie van Paule Verbruggen (algemene coördinatie), Sonny Plasschaert
(IT-distributie) en Mario Van Driessche (webdesign)