* Gelukkig Nieuwjaar/Happy New Year/Bonne Année
* Tentoonstelling Masereel verlengd !
* The Amsterdam International
* Brood & Rozen 2005/4
* Consumerism versus Capitalism
* Nacht van de Geschiedenis
* Geschiedenis van de Provincie Antwerpen-een politieke biografie
* Fin de Siècle in muziek en architectuur
* Collectie Beeld & Geluid ON LINE !


of bezoek de website http://www.amsab.be


AMSAB-INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS
wenst u
*Gelukkig Nieuwjaar*

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis wenst u een fijn 2006. Het schilderij van Jules De Bleye, De verdeelers aan 't werk (1893), heeft een prominente plaats in het Amsab-gebouw. Het draagt een tijdloze boodschap van verbroedering en solidariteit uit. Vanaf 1894 werd het door de Broederlijke Wevers van Gent meegedragen in de 1-meioptochten.

AMSAB-INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY
wishes you
*Happy New Year *

Amsab-Institute of Social History wishes you a very happy new year. The painting of Jules De Bleye, De verdeelers aan 't werk (1893) (The Dividers in Action), has a prominent place in the Amsab-building because of its timeless message of both fraternity and solidarity.
From 1894 onward it was carried along by the Brotherhood of Weavers of Ghent in the May Day parades.

 

AMSAB-INSTITUT D'HISTOIRE SOCIALE
vous souhaite
* une Bonne Année *

Amsab-Institut d'Histoire Sociale vous souhaite une très bonne année. Le tableau de Jules De Bleye, De verdeelers aan 't werk (1893) (Les diviseurs au travail),occupe une place centrale dans l'immeuble d'Amsab à cause de son message intemporel de fraternité et de solidarité. A partir de 1894 les Tisserands Fraternels de Gand le portaient avec eux dans les cortèges de 1ier mai.

< terug naar inhoud

Datum: van 21 oktober 2005 tot 15 februari 2006
Locatie: Leopoldskazerne, Charles de Kerchovelaan
Info: Tel. 09/224.00.79
hendrik.ollivier@amsab.be

De tentoonstelling wordt georganiseerd door Amsab-ISG i.s.m. het
Museum voor Schone Kunsten, Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen


*een blik op de tentoonstelling

Masereel verlengd tot en met 15 februari...

Wellicht zou Masereel, in wiens werk en persoonlijkheid we een stevige dosis anarchisme en een hoog ‘uilenspiegelgehalte’ aantreffen, er zelf nog het hardst mee moeten lachen. Door een eigenaardige speling van het lot immers organiseert Amsab-ISG uitgerekend in de Gentse kazerne een tentoonstelling rond het grafisch en uitgesproken pacifistisch werk van deze Vlaamse kunstenaar. Aanleiding voor de tentoonstelling is het verwerven van originele houtblokken van onder andere Die Passion eines Menschen en Debout les morts. Masereel sneed de blokken in de periode dat hij, wegens zijn consequent pacifisme, in miserabele omstandigheden in Genève verbleef als politiek vluchteling. De blokken behoren tot zijn sterkste en meest geëngageerde werk.
Samen met het Museum voor Schone Kunsten Gent, dat een belangrijke collectie houtsneden bezit, plant Amsab-ISG een tentoonstelling in het najaar van 2005. Het toeval wil dat het Museum momenteel een grondige opknapbeurt krijgt en voor de duur van de werken uitweek naar de vlakbij gelegen Leopoldskazerne…

In de tentoonstelling zal zowel aandacht besteed worden aan het artistieke aspect van dit werk, als aan de maatschappelijke context waarin het werd gerealiseerd. In de reeks Cahiers van het Museum zal een begeleidende catalogus gepubliceerd worden. De tentoonstelling kadert binnen het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, als tweede luik van het project Arbeid en Cultuur. Ze loopt van 21 oktober 2005 tot 15 januari 2006. Er worden eventueel ook nocturnes voorzien.

 

< terug naar inhoud

Hard cover
360 p.


Price:

60 euro - 72,5 dollar (shipping included)

Order:

Please send an e-mail to orders@amsab.be with your name and address. An invoice will be sent to you. As soon as we receive the payment, the book will be sent to you.

The Amsterdam International

This book charts the turbulent history of the International Federation of Trade Unions (IFTU) from its foundation in 1913, to its dissolution in 1945. Established to protect and advance the interests of workers of all countries and to further international solidarity, the IFTU from the outset was beset by difficulties. Within a year the First World War split the fledgling organisation, underlining national interests and creating resentment between some of the most powerful union interests. Although these differences were patched up after the end of hostilities, the Revolution in Russia and rise of Soviet Communism, with own aspirations to leadership of international labour, soon created new tensions within the IFTU.

Although no formal IFTU archive survives, Dr Geert Van Goethem has drawn on a wealth of sources in France, Germany, Britain, North America and Scandinavia to reconstruct a convincing and lively account of the IFTU. Beginning with a chronological account of the IFTU, the book then provides thematic discussions regarding key themes, including the challenges offered by rival Soviet organisations, social reform programmes, the role of women, the American Federation of Labor, anti-fascist activities, the work of the IFTU during the Second World War and the co-operation of international trade unions with Allied secret service and propaganda organisations.
Despite the enduring appeal of internationalism to the trade union movement, the achievements of the IFTU were at best limited, and in 1945 it was dissolved, to be replaced by the World Federation of Trade Unions. Yet as this study makes clear these failures tell only one part of a much larger story. The history of the IFTU is intrinsically bound up with the history of the inter-war period, and the study of the former reveals a great deal about the latter.<terug naar inhoud
Nieuwe Brood & Rozen 2005/4

http://www.broodenrozen.be

 <terug naar inhoud 

270 p.


Price:

BELGIUM: 15 euro (shipping excluded)
ABROAD: 20 euro/24 dollars (shipping included)

Order:

Please send an e-mail to orders@amsab.be with your name and address. An invoice will be sent to you. As soon as we receive the payment, the book will be sent to you.

ACTA of the International Congress

Consumerism versus Capitalism?

Co-operatives seen from an International Comparative Perspective
Ghent, 16-18 October 2003


Introduction
Wouter Steenhaut

Structure and Scope of Consumer Co-operation in the 20th Century Germany in the English Mirror
Michael Prinz

The Institutional Change and Consumer Co-operation:
Japanese vs European Models
Akira Kurimoto

Two Phases of consumer co-operation in Scandinavia: Pre-war pluralism and post-war unification under Social Democracy
Iselin Theien

From Alternative to Trademark: The Consumer Co-operative Movement in Sweden
Peder Aléx

How to Beat Competition without losing Co-operative Identity: the Case of the Italian Consumer Co-operatives.
Patrizia Battilani


The Emergence of the Identity of the French consumers’ Co-operatives (1880-1914): between Labour Movement and Social Economy
Patricia Toucas-Truyen

The ‘Ecole coopérative’ of Saint-Claude (Jura, France)
Alain Mélo

Money Game! Kasmoni during times of crisis in Surinam
Aspha Bijnaar

The Future of Consumer Co-operatives in Post-Industrial
Societies and a Globalized Economy?
Victor Pestoff


‘The Strongest Socialist Party in the World’? The influence of Belgian Social-Democracy in International Socialism prior to 1914 as a means to study the relations between socialism and co-operation
Hendrik Defoort


Co-operation and Consumer Politics in Comparative Perspective: Britain and Sweden during the First World War
Mary Hilson


Consumerism in Capitalism.
The Swiss Consumers’ Co-operatives and Politics
Bernard Degen

Conclusions
Glenn Rayp


<terug naar inhoud

 


meer info Davidsfonds

Historische stadswandeling door het 'Rode' Gent.
Langs socialistische gebouwen, oude textielfabrieken en de wijk van 'Vader Anseele'...

20.00 u.
Vertrek aan het Anseeleplein
€ 5 (€ 3 voor Davidsfonds leden), Amsab-leden gratis, drankje inbegrepen
Inschrijven voor 10 maart a.u.b.

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
Brigitte De Mulder, tel. 09-224.00.79, fax 09-233.67.11
brigitte.demulder@amsab.be


een blik uit de vorige wandeling...<terug naar inhoud

 

 


Harde kaft

Deel 1 : 348 p.
Deel 2 : 247 p.

Prijs:

50 euro

Bestellen:

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
Bagattenstraat 174, 9000 Gent
Tel. 09 224 00 79 – fax 09 233 67 11
E-mail orders@amsab.be

Betaling na ontvangst factuur
Prijzen exclusief portkosten
Kortingen als Amsab-lid: vermeld uw lidnummer

Geschiedenis van de Provincie Antwerpen - een politieke biografie

Dit boek presenteert de 'politieke biografie' van de provincie Antwerpen gedurende de 19e en 20e eeuw. Van een instelling die aanvankelijk enkel infrastructuurwerken leek te 'beheren', evolueerde de provincie tot een volwaardig bestuursniveau dat een brede waaier van initiatieven ontplooide op het vlak van sociale zorg, volksgezondheid, economische ontwikkeling, cultuur, vrije tijd, milieu, recreatie en groenvoorzieningen. De eigenheid van het provinciebestuur, het gevoerde beleid, de rol van de politieke elites en hun electorale strijd om de macht komen daarbij uitgebreid aan bod.
Nagegaan wordt hoe de toenemende politisering van de samenleving ook in de provincieraad en de bestendige deputatie vorm kreeg. Veel aandacht gaat uit naar de geografische diversiteit binnen de Antwerpse provinciale grenzen en naar de wijze waarop het bestuur de belangen en gevoeligheden van de verschillende regio's en streken probeerde te verzoenen.

In twee delen wordt voor het eerst een globaal inzicht geboden in de geschiedenis van de provincie Antwerpen en haar politiek personeel.
In deel I komen in drie hoofdstukken de politiek-institutionele en beleidsmatige geschiedenis van het provinciebestuur, een collectief-biografische analyse van de provinciale mandatarissen en een electoraal overzicht van de provincieraad aan bod.

Deel 2 is opgevat als een naslagwerk.Van elk van de 1.315 provincieraadsleden, gedeputeerden, gouverneurs en griffeurs wordt een gestandariseerd biografisch lemma opgenomen. Van 137 representatieve typevoorbeelden is bovendien een uitvoeriger biografisch artikel geschreven.

Deze politieke biografie van de provincie Antwerpen heeft heel wat te bieden, zowel aaan specialisten als aan geïnteresseerde leken. Ze beschrijft zelfs heel specifieke aspecten en vermeldt merkwaardige en onvermoede anekdoters, maar verliest daarbij nooit het grote verhaal uit het oog. En dat veellagige verhaal is een verrijking in allerlei opzichten: voor de geschiedschrijving in het algemeen, voor de provincie Antwerpen in het bijzonder

<terug naar inhoud

 


meer info De Bijloke

Fin de Siècle in de muziek en architectuur

Een hommage aan de Belgische Jugendstil of Art Nouveau: dat is het uitgangspunt van dit programma met als solist niemand minder dan Anna Stéphanie. Stéphanie behoort tot een opkomende generatie van bijzonder getalenteerde solisten. Ze klinkt warm in de diepte, licht en soepel in de hogere regionen en heeft bovendien een stem die moeiteloos boven een orkest kan uitstralen. Haar uitzonderlijk diepe stem (contra-alt, letterlijk : ‘tegen de hoogte in’) maakt haar tot een witte raaf onder de zangeressen. Ook haar repertoire is fenomenaal: barok, klassiek, romantisch, hedendaags, zowel opera, concert als lied over de verschillende cultuurgrenzen heen, maakt niet uit. We zijn dan ook niet weinig fier haar in de Bijloke voor het eerst te presenteren in een voor haar gloednieuw programma: de ‘Maeterlinck Lieder’ van Zemlinsky. Deze laatromantische componist, onder meer leraar van Alma Mahler en Arnold Schönberg, werd door deze laatste bewonderd. De 6 ‘Maeterlinck lieder’ uit 1913 - Maurice Maeterlinck was een Gentenaar! - zijn schitterend . Typisch voor het fin de siècle is die decadent erotische ondertoon en de gepreoccupeerdheid met de dood.


Als opwarmer voor dit concert organiseert de Bijloke ism het Vlaams Radio Orkest een boeiende ontdekkingstocht door de wereld van de art nouveau en art déco in Gent!

Het Vlaams Radio Orkest biedt u vanaf 15.00 de unieke rondwandeling 'Te voet in de sporen van een rood verleden' aan, uitgestippeld door het Amsab, Instituut voor Sociale Geschiedenis. De wandeling start aan het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (Miat) en eindigt in het Amsab-museum. De professionele gidsen brengen u langs zeldzame architecturale parels en brengen u een verfrissende kijk op een interessante, vaak turbulente geschiedenis vol contrasten. De rode wandeling bespreekt de ontwikkeling van het rijke socialistische, architecturale patrimonium opgebouwd dankzij de ondernemingszin van de coöperatie Vooruit, maar vertelt ook over de burgerij die droomde van een nieuwe stad met brede boulevards en theaters in plaats van beluiken, fabrieken en arbeidersverzet…
Na de rondleiding kan u lekker gaan eten in de stad om vervolgens vanaf 19.15 de inleiding en het avondconcert mee te maken in de Bijloke Concertzaal Gent.

PRAKTISCH

De dompelnamiddag ’Fin de Siècle’ met rondwandeling (15.00 aan het Miat) + unieke publicatie ‘De Rode Wandeling’ + bezoek aan het Amsab + inleiding tot het avondconcert (19.15, de Bijloke) + avondconcert met het Vlaams Radio Orkest en mezzosopraan Anna Stephany olv Yoel Levi (20.00, de Bijloke), kan u alleen meemaken wanneer u één of meerdere tickets voor het avondconcert aankoopt.Vlaams Radio Orkest za 25.02.2006 20u

inschrijven via tickets@debijloke.be


<terug naar inhoud

 


naar de collectie

Snuisterplezier !

Vanaf nu kan de collectie Beeld & Geluid on line geraadpleegd worden.
En dit is nog maar het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Het invoeren van de duizenden beschrijvingen is niet op één dag gedaan. We maken ons echter sterk dat u de collectie bij wijze van spreken zal zien groeien.
Alvast veel kijk- en snuisterplezier.

naar de museumcollectie...


 

 

<terug naar inhoud
http://www.amsab.be