Wens je deze nieuwsbrief te ontvangen ? Schrijf je dan in via nieuwsbrief@amsab.be

4e jaargang, nr. 1, januari 2009

Wouter Steenhaut wint prijs ‘Cultureel Erfgoed 2008’

wouter steenhaut

Op maandag 2 februari 2009 werden voor de zesde keer op rij de CultuurPrijzen Vlaanderen uitgereikt. Met deze prijzen bekroont de Vlaamse Gemeenschap organisaties of personen die het voorbije jaar een bijzondere bijdrage leverden
aan het cultuurleven in Vlaanderen. Voor de 12 verschillende categorieën werden telkens 3 organisaties of personen genomineerd, voor de jaarlijkse Prijs voor Algemene Culturele Verdienste wordt niet gewerkt met nominaties. De bekend-
making en de overhandiging van de cultuurprijzen vond traditiegetrouw plaats
tijdens een feestelijke ceremonie in aanwezigheid van de minister, de
genomineerden, hun entourage en ruim 800 genodigden.

Meer info...

 

 subtitelNieuwe publicaties van Amsab-ISG: ‘Wij zijn de AC’ en ‘Samen aan tafel’

 

'Wij zijn de AC'

De Algemene Centrale viert haar honderdste verjaardag. In 1909 verenigden de bouwarbeiders van verschillende socialistische vakverbonden zich in de Centrale Vereeniging van Bouwvakkers, de allereerste – socialistische – vakbondscentrale van ons land. In de loop der jaren sloten arbeidersbonden uit tal van andere sectoren aan bij de krachtenbundeling die we vandaag kennen als de Algemene Centrale. Maar de kiemen van haar bestaan gaan terug tot de Franse Revolutie, wanneer de eerste arbeiders zich ondanks de heersende wetten verenigden om zich los te wrikken van het juk van het kapitaal en de desastreuze gevolgen van de industriële revolutie. Het zijn de haarkappers en sigarenmakers, de marmerbewerkers, steenkappers, steenbakkers en kasseileggers, de arbeiders uit de petrochemie en de petroleumnijverheid, de houtbewerkers, glasblazers en mijnwerkers, het schoonmaakpersoneel, de grafische arbeiders en de schilders, de arbeiders uit de leer- en vellennijverheid of – meer recent – de uitzendkrachten of zij die voor dienstencheques of in de beschutte werkplaatsen werken, die samen de Algemene Centrale groot hebben gemaakt. Over hen gaat dit boek, over hun strijd en hun overwinningen, over hun acties en verwezenlijkingen, hun slagvaardigheid en solidariteit.
 
L. PEIREN, Wij zijn de AC. 100 jaar Algemene Centrale. 200 jaar syndicale geschiedenis, Brussel/Gent: AC/Amsab-ISG/Tijdsbeeld & Pièce Montée, 2008, 192 p.
 
Prijs: € 20 / € 18 leden Amsab-ISG

Bestellen:  

[E] orders@amsab.be of [T] 09 224 00 79


 
 
voeding'Samen aan tafel'

De Centrale Voeding-Horeca-Diensten van het ABVV is honderd jaar oud. In 1908 werd de Landelijke Federatie der Voedingsarbeiders opgericht door de Federatie van de Chocoladebewerkers en de Suikerbakkers aan de ene kant en de Nationale Federatie van de Bakkersgasten aan de andere kant. In 1930 sloot het horecapersoneel zich aan bij deze twee vakfederaties. In de drie boeiende hoofdstukken van dit boek spelen vooreerst de chocoladebewerkers en de suikerbakkers, vervolgens de bakkers, en tot slot het horecapersoneel de hoofdrol. De auteur bestudeert hun leefwereld en hun situatie op de werkvloer om na te gaan waarom zij vakbonden in het leven riepen, om vervolgens hun vakorganisaties onder de loep te nemen. Niemand van deze mensen zou echter een baan gehad hebben indien er geen vraag was naar het product dat ze vervaardigden of naar de diensten die ze leverden. Chocolade en brood, cafés, restaurants en hotels krijgen bijgevolg een belangrijke rol in het verhaal van deze arbeiders, omdat ze elk vorm gaven aan de geschiedenis en de totstandkoming van de Voedingscentrale en – daardoor ook – aan de ontwikkeling van de Belgische vakbeweging.

 
A. TOLLET, Samen aan tafel. 100 jaar Horval, Brussel/Gent: ABVV Horval/Amsab-ISG/Tijdsbeeld & Pièce Montée, 2008, 208 p.

Prijs: € 20 / € 18 leden Amsab-ISG

Bestellen:  

[E] orders@amsab.be of [T] 09 224 00 79

 
spacer


Amsab-ISG digitaliseert (deel2)

 
digitaal 1digitaal 5digitaal 3digitaal 5

Het inscannen van de verslagboeken van het ABVV is al meer dan twee maanden bezig, maar het einde is nog niet in zicht. Intussen kunnen we echter wat woorden wijden aan de technische kant van de zaak. Een belangrijke factor die het scanproces en dus het uiteindelijke resultaat bepaalt, is de vraag op welk aspect we de nadruk leggen: willen we vooral het originele uitzicht van de bron bewaren, willen we de leesbaarheid bevorderen of willen we verspreiding van de bron vergemakkelijken? Tussen deze vragen moet een compromis gevonden worden. Voor de verslagboeken zijn we tot de conclusie gekomen dat leesbaarheid en verspreiding prioritair zijn. Het bewaren van het originele uitzicht is ook belangrijk, maar in dit geval toch ondergeschikt. Dit compromis heeft tot gevolg dat we vermijden dat de digitale kopieën erg omvangrijk worden (om vlot te kunnen downloaden) en dat we de contrast- en bitdiepteïnstellingen optimaliseren voor automatische letterherkenning (optical character recognition, kortweg OCR).
Het concrete scanproces verloopt als volgt: de boeken worden met een boekenscanner met boekenwip (om de ruggen te beschermen, zie foto) gelegd en ingescand in zwart-wit met een beeldkwaliteit van 300 dpi (dots per inch ofte puntjes per 2,54 cm). Vervolgens wordt het digitale beeld opgeschoond: de bladspiegel wordt rechtgezet en zwarte randen worden weggeknipt. Daarna wordt de OCR-software op het digitale beeld losgelaten. Dit programmaatje probeert letters en woorden te herkennen en slaat deze op in een pagina die achter het digitale beeld geplaatst wordt. Het resultaat is een document dat je automatisch kan doorzoeken. Vervolgens worden de beelden gebundeld en opgeslagen als TIFF's. Als laatste wordt voor het gebruiksgemak een PDF-bestand aangemaakt waarin je gemakkelijk kan bladeren.

Wordt vervolgd…

Maarten Savels


 
spacer


Stafkaart van het migrantenmiddenveld en zijn erfgoed in Vlaanderen, 1830–1990

 

* Klikken op de foto's om te vergroten

In opdracht van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen startten KADOC en Amsab-ISG eind vorig een project van één jaar op met een dubbele bedoeling: het in kaart brengen van historische en actuele migrantenorganisaties en zicht krijgen op het erfgoed van die groepen. In een beginfase komen twee gebieden aan bod: het mijnbekken rond Genk en het stadsgewest Gent. Later komt ook Antwerpen aan de beurt. Op het einde van het projectjaar zullen de resultaten worden gepresenteerd in een workshop.
Tot enkele jaren geleden kwam erfgoed van migrantenorganisaties nauwelijks of niet in beeld. Sindsdien is de interesse ervoor gegroeid en komen hier en daar initiatieven van de grond om dit erfgoed te verzamelen of te valoriseren. Dat is een boeiende en gunstige ontwikkeling, maar het ontbreken van een overzicht van de migrantenorganisaties en hun erfgoed blijft een handicap. Dit project moet een stevige aanzet worden om hier iets aan te doen.

Wie meer wil weten, kan terecht bij piet.creve@amsab.be.
Daar zijn natuurlijk ook alle tips welkom.

Piet Creve


 
spacer


Vrijwaring van het audiovisueel erfgoed van Amsab-ISG

 logo bom

Steeds meer groeit het besef dat audiovisuele archieven een belangrijk onderdeel vormen van ons erfgoed. Omdat het steeds moeilijker wordt dit audiovisueel materiaal af te spelen en te bewaren, onder andere door verlies aan kwaliteit, dringt digitalisering zich op. Daarom heeft de Vlaamse Overheid het startschot gegeven voor BOM-VL (Bewaring en ontsluiting van multimediale data in Vlaanderen). Dit onderzoeksproject bestudeert alle mogelijke aspecten van een grootschalig digitaliseringsproject, van metadatastandaarden en formaten tot het beheer van rechten. Het onderzoek wordt grotendeels uitgevoerd door IBBT en zowel de mediasector als de cultuur- en erfgoedsector worden hierin betrokken.
Amsab-ISG is een van de drie partners uit de erfgoedsector (naast het Huis van Alijn in Gent en het Felixarchief in Antwerpen) die uitgekozen is om audiovisueel materiaal aan te leveren. Een aanzienlijk deel van onze collectie wordt bijgevolg gedigitaliseerd en zal daardoor voor het publiek toegankelijk worden.
Hopelijk blijft het in Vlaanderen niet bij dit project maar worden de resultaten van dit onderzoek in de praktijk gebracht in een structureel ondersteund Vlaams audiovisueel archief.

Kim Robensyn


 
spacer


Foto’s van de Socialistische Vrouwengroep J. De Graeve

 
* Klikken op de foto's om te vergroten


* Klikken op de foto's om te vergroten


* Klikken op de foto's om te vergroten

Eind 2008 heeft Georgette Daese-Van den Oostende ons een mooie reeks foto’s gegeven over de werking van de Socialistische Vrouwengroep J. De Graeve van de Brugsepoort te Gent. Deze schenking is een mooie aanvulling van wat we reeds bewaren van de Wijkclub J. De Graeve.

Georgette volgde haar moeder, Dorothea Roelandt, op als voorzitter. Dorothea was voorzitter van 1958-1975 en Georgette van 1975 tot 2005. De vrouwengroep was zeer actief in de speelpleinwerking De Kollebloem. Ze hadden ook een kindergroep, gepensioneerdenclub en  handwerkclub, hielden koffietafels, klaas- en carnavalsfeestjes. Uiteraard waren ze altijd aanwezig in de 1 meistoeten en in vele betogingen.
Amsab-ISG bezit ook het archief van de wijkclub J. De Graeve en onder meer de vlag van de Vrouwengroep.

Rita Calcoen

 


 
spacer


Enkele foto’s van onze boekenverkoop 20-12-2008

spacer spacer
 

Fotoreportage van Lieve Cosyns: * klikken op de foto's om te vergroten

spacer

> INGEZONDEN

 


Studiedag ‘Mondelinge Geschiedenis: wisselwerking tussen doelstellingen en methoden’,  K.U.Leuven, 3 april 2009

 
mosa logo
Op deze studiedag staat de volgende vraag centraal. Op welke wijze gaan inhoudelijke doelstellingen gepaard met eigen methoden? In de voormiddag
vormen doelstellingen het vertrekpunt van discussie. Hoe kunnen we historische vertellingen tot stand brengen en analyseren om niet-talige en gevoelige materies te onderzoeken? In de namiddag zijn 
methoden het uitgangspunt van debat. Voor welke doelstellingen zijn bepaalde methoden van opname en van interpretatie aangewezen?

 

meer info...


 


Lezing en tentoonstelling  ‘Cyriel Buysse. Leven en werk’, Openbare Stedelijke Bibliotheek Gent, 3 tot en met 28 februari 2009

 
mosa logo
LEZINGEN
Achilles Musschezaal, Bibliotheek (Zuid) van 12.30 tot 13.15 uur

donderdag 5 februari
Joris van Parys: Neuzen in de boeken van Buysse.
Een kleine geurenstudie

donderdag 12 februari
Prof.dr. Anne Marie Musschoot:
Buysse en de Eerste Wereldoorlog

dinsdag 17 februari
Prof.dr. Yves T’Sjoen: Van hoogten en laagten.
Cyriel Buysse en Richard Minne.

THEATER
Jo Decaluwe speelt Typen van Buysse
Achilles Musschezaal, Bibliotheek (Zuid)
donderdag 26 februari om 12.30 uur (ong.1 uur)

 

meer info...


 
 

 

 
 
 
Een e-mailadres wordt automatisch verwijderd uit de mailinglist door een (leeg) bericht te sturen naar
lijst-unsubscribe@amsab.be
 


Voor meer info kan je altijd terecht op onze website
http://www.amsab.be

 

Raadpleeg de vorige nieuwsbrieven:

2009

2008

3e jaargang, nr.9, december 2008

3e jaargang, nr.8, oktober-november 2008

3e jaargang, nr.7, september 2008

3e jaargang, nr.6, juni 2008

3e jaargang, nr.5, mei 2008

3e jaargang, nr.4, april 2008

3e jaargang, nr.3, maart 2008

3e jaargang, nr.2, februari 2008

3e jaargang, nr.1, januari 2008

2007

2e jaargang, nr.9, december 2007

2e jaargang, nr.8, november 2007

2e jaargang, nr.7, oktober 2007

2e jaargang, nr.6, september 2007

2e jaargang, nr.5, mei-juni 2007

2e jaargang, nr.4, april 2007

2e jaargang, nr.3, maart 2007

2e jaargang, nr.2, februari 2007

2e jaargang, nr.1, januari 2007

2006

1e jaargang, nr. 6, december 2006

1e jaargang, nr. 5, november 2006

1e jaargang, nr. 4, september 2006

1e jaargang, nr. 3, april 2006

1e jaargang, nr. 2, maart 2006


1e jaargang, nr. 1, februari 2006


De Amsab-nieuwsbrief is een realisatie van Paule Verbruggen (algemene coördinatie), Sonny Plasschaert
(IT-distributie) en Mario Van Driessche (webdesign)
 
Deze e-mail wordt automatisch verstuurd, gelieve deze niet te beantwoorden; u kan ons echter wel
contacteren via nieuwsbrief@amsab.be