Wens je deze nieuwsbrief te ontvangen ? Schrijf je dan in via nieuwsbrief@amsab.be

3e jaargang, nr. 8, oktober-november 2008

Naar een sterkere samenwerking tussen UGent en Amsab-ISG

Van bij de aanvang heeft Amsab-ISG altijd zeer goed samengewerkt
met de universitaire wereld. Vooral met de UGent was de relatie
vanzelfsprekend, in die zin dat onze instelling als het ware ontstaan
is in de schoot van het vroegere Seminarie voor Nieuwste Geschiedenis
van de Rijksuniversiteit Gent. De wederzijdse samenwerking is zeer
divers: begeleiden van oefeningen, stages en masterscripties, geven
van lessen, doorgeven van onderzoeksonderwerpen, zetelen in
leescommissies, samen organiseren van colloquia, steun bij het
microfilmen en digitaliseren van bronnen…

Beide instellingen hebben nu besloten hun jarenlange samenwerking te
structureren, uit te diepen en te formaliseren.

 

Op 1 oktober 2008 ondertekenden prof. dr. Paul Van Cauwenberge, rector
en voorzitter van de raad van bestuur en prof. dr. Gita Deneckere van de
Universiteit Gent, en dr. Frank Beke en dr. Wouter Steenhaut, resp. voorzitter
en directeur van Amsab-ISG, een intentieverklaring tot structurele samenwerking.
Deze overeenkomst heeft tot doel in het domein van de sociale geschiedenis de organisatie en de uitvoering van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening en onderzoek te coördineren en op elkaar af te stemmen, en een samenwerking
inzake het onderwijs te bewerkstellingen.

In deze context zullen UGent en Amsab-ISG samenwerkingsakkoorden van structurele, wetenschappelijke/inhoudelijke, en van technische/logistieke aard afsluiten.

Wouter Steenhaut


 

 

Amsab-ISG digitaliseert

 
Na een lange voorbereiding is Amsab-ISG deze maand begonnen met wat zijn grootste digitaliseringsproject tot nu moet worden. De bron die zal worden gedigitaliseerd is de reeks verslagboeken van het ABVV (1944–1984). Het gaat om 156 volumes die in totaal zo'n 57.000 pagina’s bevatten. De reeks wordt gedigitaliseerd omdat het een zeer interessante bron is, die echter al enigszins onder haar populariteit begint te lijden. We willen er dan ook voor zorgen dat de digitalisering geen laatste redding wordt, maar een snapshot van een bron die nog van goede kwaliteit is. Bovendien laat de digitalisering ook toe om de bron beter te ontsluiten. De geïnteresseerde zal de verslagen ook van thuis uit kunnen raadplegen via het internet. Het nadeel van de operatie is echter dat gedurende de scanning de ABVV-verslagboeken niet raadpleegbaar zullen zijn. We verwachten ze ten laatste in maart 2009 weer terug.

Wordt vervolgd…

Maarten Savels

 

 
 

Nieuwe publicatie: Inventaris van het archief van de Belgische Socialistische Partij (1944–1978) door Martijn Vandenbroucke

 

Het zogenaamde archief 075 van Amsab-ISG heeft een lange en bewogen geschiedenis. Reeds enkele jaren beseften de Amsab-archivarissen dat de wijze waarop dit – heel vaak geraadpleegde archief – ontsloten was, niet meer voldeed aan de geldende standaarden. Er werd dan ook besloten het grondig te herwerken en aldus de raadpleging ervan voor de diverse vormen van historisch onderzoek te vereenvoudigen.

Prijs:
€ 10 (papieren versie) en € 5 (cd-rom) (beide excl. verzendkosten)

Bestellen:
[E] gwendolina.vanhoecke@amsab.be
[T] 09 224 00 79
[F] 09 233 67 11

 

Schat op zolder: de vlag van de Puntfabriek

 
* Klikken op de foto om te vergroten

Onlangs werden we gecontacteerd door mevrouw Rosa Van de Steene. Haar vader, Isidoor, had een heel mooie vlag gevonden op de zolder van zijn vader, Emiel Van de Steene. Het betreft een vlag van de Voorzienigheidskas van het Personeel van de Clouterie des Flandres in Gentbrugge, of de Puntfabriek zoals ze werd genoemd. De bewuste Emiel had er 50 jaar als loodgieter gewerkt.
De Puntfabriek, eigenlijk het metaalverwerkende bedrijf Trefil-Arbed, werd zo genoemd omdat men er puntjes aan stalen kabels maakte en afknipte tot spijkers. De historiek van deze fabriek gaat terug tot 1867, wanneer het kleine bedrijfje van Pernot werd opgericht en beetje bij beetje uitgroeide tot de grootste werkgever van de streek. Het fabriekscomplex besloeg maar liefst 15 ha. Op zijn hoogtepunt werkten er meer dan 2000 mensen. Trefil-Arbed was als staalfabriek de lokale voorloper van Sidmar. In 1993 ging de Puntfabriek failliet.
De vlag is ongeveer 2m op 2m, is vervaardigd van zijde en geïncrustreerd.

Brigitte De Mulder en Annie Geyssens

 

Week van de Smaak: archief om van te smullen

 

* Klikken op de foto's om te vergroten* Klikken op de foto's om te vergroten

In het archief van de Antwerpse afdeling van de Voedingscentrale (ABVV) zit een speciale doos. Nummer 24 met referentie S/89/516 heeft namelijk niets te maken met de syndicale werking van een vakcentrale maar alles met feesten. Een unieke collectie menukaarten is verzeild geraakt in het archief van deze afdeling en niemand weet precies hoe. Het is daarentegen glashelder dat er de afgelopen eeuw in sommige kringen goed gegeten en gedronken werd.
Om het huwelijk van Cornelius Lambrechts en Jeannette Huysmans op 13 mei 1902 in het hotel Gulden Vlies te vieren, werd de genodigden een uitgelezen ‘dischkaart’ voorgezet. Om te beginnen was er ossenstaartsoep, gevolgd door tarbot met Hollandsche saus en aardappelen. Dan genoot men ossenspier met lentegroenten, vol au vent, nieren ragoût met Madeirasaus en ‘Brusselsche kiekens met salaad’. ‘Pronkgebak’, fruit en nagerecht besloten deze copieuze maaltijd. Op de achterkant van de menukaart staat in handschrift dat het ‘1,12fr de service par garçon’ is. Waarschijnlijk was deze boodschap bestemd voor de gelukkige betalers achteraf en niet voor de gasten van het feest.
Het jaarlijks banket van de Antwerpse zwemclub De IJsberen (1937), de plechtige communie van Armand Vermeersch (1938), het banket van de Union des Expéditeurs, Exportateurs & Importateurs d’Anvers (1938), het vertrek van Mr & Mme B.P. Newton naar de Verenigde Staten en het diner ter ere van de ‘Bar-Mitsvah’ van Jacques Strosbergh in het Grand Hotel in Antwerpen (1963), het zijn allemaal gebeurtenissen gevierd met dikwijls indrukwekkend veel gangen. In deze bijzondere collectie zitten nog verschillende menukaarten, alle zeer de moeite waard. Van vele gerechten kunnen we alleen maar dromen.

Annelies Tollet


 
 

Colloquium en lezing ‘Vooruitgang en Volksverheffing. Zinvolle idealen of vergeefse moeite?’

 

De Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man, met medewerking van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, de Stichting Gerrit Kreveld, Bezinnings- en Initiatiefcentrum voor een Sociale Democratie, private stichting, en het Vermeylenfonds-Antwerpen nodigt u uit op een tweeluik met Marc Reynebeau, Jan Willem Stutje, Ludo Abicht, Ivo Rens en Lode Hancké omtrent

VOORUITGANG EN VOLKSVERHEFFING. ZINVOLLE IDEALEN OF VERGEEFSE MOEITE?

Dat een materiële lotsverbetering hand in hand moet gaan met een intellectuele ontvoogding en cultuurspreiding, stond voor de generatie van Hendrik de Man buiten kijf. Op grond van ethische motieven wilde die generatie duidelijk werken aan een almaar groeiende welstand voor allen, een welstand die niet alleen stoffelijk, maar ook geestelijk zou zijn. Meer nog, ze rekende het tot haar opdracht het kapitalistische waardestelsel om te keren: levenswaarden stonden hoger dan zakelijke waarden en de geestelijke levenswaarden waren de hoogste. Volksverheffing lijkt evenwel meer en meer een achterhaald ideaal te zijn geworden. De massacultuur heeft opgang gemaakt en het commerciële beeld dreigt het geschreven woord weg te drukken. Bovendien wordt aan de intellectuele elite haar onverschilligheid tegenover die evolutie verweten. Schrijvers, politici, academici en journalisten zouden de strijd voor de cultuurspreiding hebben opgegeven en op die wijze verraad plegen aan de oude sociaaldemocratische droom van de volksverheffing.

Meer info: htp://hendrikdeman.skynetblogs.be

Vrijdag 21 november 2008 om 13.30 uur
Auditorium van de Permekebibliotheek
,
De Coninckplein 26 A, 2060 Antwerpen,

Toegang: € 12 (studenten: € 6)

johnny.anthoons@skynet.be

 

 

 
 
 
 

> INGEZONDEN

 

Rokjes, botjes en stokjes… Majorettes gezocht !

 


* Klikken op de foto's om te vergroten


Het stadsarchief van Waregem is gestart met de uitwerking van een erfgoedproject rond het fenomeen van de majorette. Het sociaalhistorisch onderzoek zal ingaan op ontstaan, regionale spreiding, evolutie, mode, maatschappelijke context, … van de majorettes en de majoretteverenigingen in Vlaanderen. Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met een studente geschiedenis die haar masterscriptie aan de universiteit van Gent voorbereidt over majorettes.
De resultaten van het onderzoek worden tijdens de erfgoeddag, op zondag 26 april 2009, aan het publiek getoond. ‘Rokjes, botjes en stokjes… majorettes in beeld’ belooft een originele openluchttentoon-stelling te worden. De bezoeker wordt uitgenodigd letterlijk binnen te stappen in de wereld van de majorettes. In een tiental nostalgisch ingerichte hokjes worden dvd’s getoond rond de thema’s ontstaan, choreografie, feesten en kermissen, muziek en fanfares, kledij, regionale spreiding,…
In het kader van dit project is het stadsarchief van Waregem op zoek naar krantenknipsels, brochures, prenten, affiches, majorettepakjes en vooral foto- en filmmateriaal van majorettes. Ook zij die willen vertellen over hoe het was om majorette te zijn in de jaren 1960 en 1970 worden gezocht. Ken je zelf een (oud-)majorette of een vereniging van majorettes?
Contact- en andere gegevens zijn welkom bij het stadsarchief van Waregem:

[E] archief@waregem.be
[T] 056 62 12 18.

 
 

 

 
 
 
Een e-mailadres wordt automatisch verwijderd uit de mailinglist door een (leeg) bericht te sturen naar
lijst-unsubscribe@amsab.be
 


Voor meer info kan je altijd terecht op onze website
http://www.amsab.be

 

Raadpleeg de vorige nieuwsbrieven:

2008

3e jaargang, nr.7, september 2008

3e jaargang, nr.6, juni 2008

3e jaargang, nr.5, mei 2008

3e jaargang, nr.4, april 2008

3e jaargang, nr.3, maart 2008

3e jaargang, nr.2, februari 2008

3e jaargang, nr.1, januari 2008

2007

2e jaargang, nr.9, december 2007

2e jaargang, nr.8, november 2007

2e jaargang, nr.7, oktober 2007

2e jaargang, nr.6, september 2007

2e jaargang, nr.5, mei-juni 2007

2e jaargang, nr.4, april 2007

2e jaargang, nr.3, maart 2007

2e jaargang, nr.2, februari 2007

2e jaargang, nr.1, januari 2007

2006

1e jaargang, nr. 6, december 2006

1e jaargang, nr. 5, november 2006

1e jaargang, nr. 4, september 2006

1e jaargang, nr. 3, april 2006

1e jaargang, nr. 2, maart 2006


1e jaargang, nr. 1, februari 2006


De Amsab-nieuwsbrief is een realisatie van Paule Verbruggen (algemene coördinatie), Sonny Plasschaert
(IT-distributie) en Mario Van Driessche (webdesign)
 
Deze e-mail wordt automatisch verstuurd, gelieve deze niet te beantwoorden; u kan ons echter wel
contacteren via nieuwsbrief@amsab.be