Wens je deze nieuwsbrief te ontvangen ? Schrijf je dan in via nieuwsbrief@amsab.be

3e jaargang, nr. 6, juni 2008

Sociale fotografie: een digitale schenking van Brandpunt 23


 

Meer foto's van Brandpunt 23 in onze catalogus...

Brandpunt 23 is een vereniging van sociale fotografen, ontstaan in Antwerpen-
Noord. De 23 verwijst naar artikel 23 van de grondwet dat zegt dat alle Belgen
recht hebben op cultuur. De werking van Brandpunt 23 richt zich hoofdzakelijk tot generatie armen en maatschappelijk kwetsbare mensen in Antwerpen-Noord. Door verschillende vormen van steun kan nagenoeg alles gratis aangeboden worden aan de leden.
Brandpunt 23 wil door middel van fotografie een emancipatorisch proces op
gang brengen bij zijn leden, en dit zowel op het vlak van het individu als op het vlak
van de groep. Het uitgangspunt van de begeleiders is dat het proces belangrijker
is dan het product (de foto). Dit proces omhelst drie belangrijke fasen of
aspecten. Een sociale fase waarin laagdrempelig een verenigingsleven en hobbyclub
worden aangeboden, een culturele fase waarin de leden warm gemaakt worden om
via fotografie deel te nemen aan volkscultuur en een derde fase, de zogenaamde ‘militante fase’, waar de leden eventueel hun foto’s kunnen gebruiken om maatschappelijke thema’s aan de samenleving voor te leggen. Tijdens zijn tienjarig bestaan heeft deze groep dan ook een schat aan sociale foto’s bij elkaar geschoten die een onderdeel vormen van een archief met 26 maatschappelijke thema’s en 15 rondreizende tentoonstellingspakketten die aan redacties van sociale verenigingen aangeboden worden.

Meer info: http://www.brandpunt23.com

 
 
 

Opvallende aanwinst in de bibliotheek: ‘De Kommunistische Arbeider’


Wie de geschiedenis van de Kommunistische Partij van België kent weet dat die ontstaan is op 3 en 4 september 1921 uit een fusie van twee groepen; gemakshalve worden ze aangeduid als de groep-Van Overstraeten en de groep-Jacquemotte. Terwijl die laatste vooral een Brusselse organisatie was, bestond de eerste uit twee federaties, namelijk een Franstalige die ‘L’Ouvrier Communiste’ uitgaf en een Vlaamsche Federatie der Belgische Kommunistische Partij (sectie der IIIe Internationale). Het is met die ondertitel dat deze federatie op 20 mei 1921 het eerste nummer van ‘De Kommunistische Arbeider’ uitgaf.

Van een door de Komintern opgelegde fusie was nog geen sprake, er werd smalend geschreven over Jacquemotte en een deelname aan de verkiezingen werd nog scherp afgekeurd. Maar de vervroegde verkiezingen op 23 oktober datzelfde jaar milderden die taal. Het weekblad berichtte openlijk over de moeilijke fusie, maar ook en vooral over de wantoestanden in steden zoals Gent en over de verwezenlijkingen van de jonge Sovjet-Unie. Week na week merkt men de groei van de jonge partij: meer lokaal nieuws (vooral over Gent), meer artikels voor de jeugd, meer steun voor de strijdpenning, meer contactadressen, een langere lijst van boeken en brochures. Inhoudelijk was het blad soms pittig, meestal eerder voorspelbaar: Anseele en Vandervelde werden sociaal-patriotten genoemd, de talrijke vlaginhuldigingen en feesten van de socialisten werden schamper becommentarieerd, de Congopolitiek werd een strooptocht genoemd en ter gelegenheid van 11 juli werd de uitbuiting van de Vlaamse arbeiders door de Vlaamse kapitalisten aangeklaagd.

‘De Kommunistische Arbeider’ is een weinig bekende voorloper van ‘De Roode Vaan’. Het blad verscheen achttien maal in die vier maanden van 1921. Amsab-ISG zal de volledige serie digitaliseren.

Rik De Coninck

 

 


 

120 jaar geleden werd voor het eerst ‘De Internationale’ gezongen

Eerst was er het gedicht met de gelijknamige titel. Geschreven door een zekere Eugène Pottier, communard én dichter. Zijn vriend, Gustave Delory, medestichter van de Rijselse sectie van de Parti Ouvrier Français en latere burgemeester van Rijsel, was gecharmeerd door het revolutionair elan van de verzen en wilde het gedicht op muziek zetten. Hij sprak Pierre De Geyter aan, een Gentenaar die geëmigreerd was naar Rijsel en dirigent van het arbeiderszangkoor La Lyre des Travailleurs. Enkele weken later, op 22 juli 1888, werd het pas gecomponeerde lied uitgeprobeerd op de repetitie van het koor. De dag erna werd het gezongen op een feest van het syndicaat van dagbladverkopers. Een enorm succes. De Rijselse sectie liet 6000 exemplaren drukken van het lied. Het kon aan zijn triomftocht als internationale hymne van links beginnen en werd het wellicht meest vertaalde lied ter wereld.

Voor meer info: Pierre De Geyter: het grote lied van een kleine man, Gent: Amsab/Masereelfonds, 1998, 106p.

Paule Verbruggen
Indien je niet over een flash plug-in beschikt dan kan je hier rechtstreeks het
mp3-bestand downloaden..

 
 
 
 
 

Nog tot 25 juli ! ‘Van de Wolga tot de Oder’, foto's van Alexander Ustinov in het Amsab-museumVan de Wolga tot de Oder
Fototentoonstelling van Alexander Ustinov

Van 9 mei tot 25 juli 2008 in het Amsab-museum

meer info: http://www.amsab.be/ustinov


 
 
 
 
 

> INGEZONDEN

Nieuwe publicatie: ‘Natie en Democratie’

 

De Acta van het interuniversitair historisch colloquium dat op 8-9 juni 2006 in de Koninklijke Vlaamse Academie van België plaats had, richten de focus op een veelomvattend onderwerp: de interactie tussen het sociaal-politieke democratiserings-en integratieproces en de Belgische natiestaat in de periode 1890-1921. In welke mate werken democratisering en nationalisme op elkaar in? Slagen de leidinggevende kringen er al dan niet in de integratie in het kader van de natiestaat te laten verlopen? In welke mate versterken beide
tendensen elkaar? Welke conflicten ontstaan er met de
regionalistische en de internationale stromingen? Door ook de oorlogsperiode en de totstandkoming van de massademocratie te incorporeren kan het proces in deze Acta scherp getraceerd worden. Vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt immers meer dan ooit een beroep gedaan op nationalisme. Deze Acta zijn thematisch opgebouwd. Dankzij de medewerking van een veertigtal Belgische en buitenlandse specialisten komen achtereenvolgens de politieke bewegingen en instellingen, de economische milieus en de culturele werelden aan bod en wordt het onderwerp tevens in een comparatief perspectief met de buurlanden geplaatst.

Prijs: € 20

Bestellen via:
http://www. kvab.be

 

 


Het International Labour Organization Century Project heeft een website gelanceerd:

 


http://www.ilocentury.org

 Op 18 juli wordt Nelson Mandela 90 jaar. Wij zetten hem in de bloemetjes. Doet u mee?

 

Gefeliciteerd meneer Mandela

Doet u ook mee?

Nelson Mandela wordt op 18 juli 90 jaar. Linx+ voert campagne om zoveel mogelijk gelukswensen uit België te verzamelen. Waarom? Omdat de strijd die Nelson Mandela en vele, vele anderen hebben gevoerd in Zuid-Afrika tegen het apartheidsregime belangrijk genoeg is om te onthouden en herdenken. Maar ook omdat het bestrijden van xenofobie en racisme nog steeds actueel en nodig is, ook in België. Axelle Red en Georges Debunne hebben Nelson Mandela al een gelukkige verjaardag gewenst. Doet u ook mee?

De eerste verjaardagskaart is in ontvangst genomen door mevrouw Graça Machel, de echtgenote van Nelson Mandela. Machel reageerde met humor op de levensgrote uitvergroting van de man met een tattoo van Nelson Mandela op zijn borst: “Die man ken ik ergens van.” In november zullen alle gelukswensen aan Nelson Mandela worden aangeboden.
U kunt meedoen met deze campagne door op www.hopedesir.be een verjaardagskaartje te ondertekenen of te bestellen. De eerste tien kaartjes worden gratis opgestuurd, daarna betaalt u volgens de geldende posttarieven.

Meer informatie over Hope+Désir:

via www.hopedesir.be, 02 289 01 72

of sboumans@linxplus.be

 

 
 

 

 
 
 
Een e-mailadres wordt automatisch verwijderd uit de mailinglist door een (leeg) bericht te sturen naar
lijst-unsubscribe@amsab.be
 


Voor meer info kan je altijd terecht op onze website
http://www.amsab.be

 

Raadpleeg de vorige nieuwsbrieven:

2008

3e jaargang, nr.5, mei 2008

3e jaargang, nr.4, april 2008

3e jaargang, nr.3, maart 2008

3e jaargang, nr.2, februari 2008

3e jaargang, nr.1, januari 2008

2007

2e jaargang, nr.9, december 2007

2e jaargang, nr.8, november 2007

2e jaargang, nr.7, oktober 2007

2e jaargang, nr.6, september 2007

2e jaargang, nr.5, mei-juni 2007

2e jaargang, nr.4, april 2007

2e jaargang, nr.3, maart 2007

2e jaargang, nr.2, februari 2007

2e jaargang, nr.1, januari 2007

2006

1e jaargang, nr. 6, december 2006

1e jaargang, nr. 5, november 2006

1e jaargang, nr. 4, september 2006

1e jaargang, nr. 3, april 2006

1e jaargang, nr. 2, maart 2006


1e jaargang, nr. 1, februari 2006


De Amsab-nieuwsbrief is een realisatie van Paule Verbruggen (algemene coördinatie), Sonny Plasschaert
(IT-distributie) en Mario Van Driessche (webdesign)
 
Deze e-mail wordt automatisch verstuurd, gelieve deze niet te beantwoorden; u kan ons echter wel
contacteren via nieuwsbrief@amsab.be