Wens je deze nieuwsbrief te ontvangen ? Schrijf je dan in via nieuwsbrief@amsab.be

3e jaargang, nr. 2, februari 2008

Nieuwe publicatie! Gezocht: het verhaal van Jan Modaal

 

Op 2 december 2005, naar aanleiding van zijn vijfentwintigste verjaardag, organiseerde Amsab-ISG een internationaal colloquium over het onderzoek naar 19e- en 20e-eeuwse arbeiderscultuur. Deze Acta vormen daar de neerslag van. De lezingen en interventies werden waar nodig naar het Nederlands vertaald en aangevuld met twee afrondende bijdragen. Samen met het boek 'Een mens leeft niet van brood alleen. Bouwstenen voor een culturele arbeidersgeschiedenis (1800-1940)' (Amsab-ISG, 2005), hopen we met deze Acta een bruikbaar uitgangspunt te bieden aan wie zich voor de studie van de geschiedenis van de arbeiderscultuur interesseert.

J. ART, B. DE NIL, M. JACOBS (red.)
Gezocht: het verhaal van Jan Modaal, Gent: Amsab-ISG, 2008, 116 p., ill.

Prijs: € 10

Bestellen:

[T] 09 224 00 79
[F] 09 233 67 11
[E] orders@amsab.be

Betaling na ontvangst factuur
Prijs exclusief portokosten

  Actie tot 17 maart 2008 !

Wie de Acta aankoopt samen met de publicatie
‘Een mens leeft niet van brood alleen. Bouwstenen voor een culturele arbeidersgeschiedenis (1800-1940)’
,
betaalt slechts € 30 (normale prijs € 45)Meer info...

 


 

Nacht van de Geschiedenis: Straffe Madams!Dinsdag 18 maart 2008

In 1948 kregen de Belgische vrouwen voor het eerst stemrecht
voor de parlementaire en provinciale verkiezingen. Nu, 60 jaar
later ijveren vrouwen nog steeds voor gelijke rechten en tegen
discriminatie.
Begeleid door een ervaren gids van VIZIT plaatsen wij met de
stadswandeling‘Straffe Madams’ een aantal Gentse vrouwen in
de spotlights. Een wandeling langs heksen en heiligen, langs de
liefdesperikelen van de high society en de dagelijkse kopzorgen
van de volksvrouw om te overleven.

Wie de vrouwelijke kant van Gent wil ontdekken, kan dit doen op
dinsdag 18 maart 2008, tijdens de Nacht van de Geschiedenis.

We vertrekken om 20 u op de Vrijdagmarkt en eindigen anderhalf
uur later in Amsab-ISG, Bagattenstraat 174. Daar kan u onze
postkaartentoonstelling bezoeken en krijgt u een drankje aangeboden.

Deelnameprijs: € 6
Leden van Amsab-ISG en Davidsfonds: € 4

Inschrijven voor 10 maart noodzakelijk !
brigitte.demulder@amsab.be

of via http://www.vizit.be

 

 

 
 

Recent verwerkt archief in Amsab-ISG

Het archief van Raoul Miry

Raoul Miry (1889-1952) volgde in Gent een commerciële opleiding, werkte een tijd in de textielsector en bouwde na WO I een wetenschappelijke carrière uit. Via zijn schoonfamilie kwam hij in contact met de Gentse socialistische beweging, die hij zou vertegenwoordigen als bestuurder in vele overheidsinstellingen en adviesraden.
Dit archiefje bestaat uit 2 dozen met 33 beschrijvingen. Naast artikels van zijn hand en toespraken zijn er ook enkele rapporten, zoals dat over de houding van de socialistische syndicalisten tijdens WO II. Rik De Coninck maakte de stortingslijst.

 

Het archief van de Bond Beter Leefmilieu (BBL)


In 2002 sloten BBL en Amsab-ISG een samenwerkingsakkoord, het eerste in zijn soort. Een dergelijke overeenkomst omvat een reeks afspraken tussen de archiefproducent en de archiefinstelling over de bewaring, het beheer en de valorisatie van het archief. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat beide partners daar beter van worden. Maar zo'n akkoord moet natuurlijk bewijzen dat het meer is dan een intentieverklaring. Voor deze overeenkomst is dit ondertussen zeker het geval: zo droegen al meer dan tien lidorganisaties van de BBL hun archieven over aan Amsab-ISG en nu is er ook de inventaris van het archief van de koepelorganisatie zelf. Vanaf de tweede helft van de jaren 1960 ontstonden steeds meer milieuactiegroepen en verenigingen rond natuurbescherming. In 1970 startte een poging om de krachten te bundelen, zo kon er sterker gewogen worden op het beleid. Maar dat liep niet van een leien dakje: pas eind september 1971 hielden 39 organisaties de (toenmalige) nationale koepel boven de doopvont. Op korte tijd verwierf de BBL zich een vaste plaats: er kwam een permanent secretariaat en bij elke regeringsvorming had de koepel een eisenbundel klaar. Binnen de milieubeweging deed zich in de jaren 1970 een radicalisering voor die ook in de koepel merkbaar was en er spanningen veroorzaakte. Maar ook de wijzingen in het politieke en institutionele landschap zorgden voor ingrijpende veranderingen: in 1976 werd de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen opgericht en eind 1979 stierf de nationale koepel een stille dood. Hoewel de BBL al snel niet meer weg te denken was als het over het milieu ging, bleef de organisatie in de jaren 1980 kampen met onder meer financiŽle problemen. Ook het functioneren als koepel in een zeer divers landschap van milieuactiegroepen en natuurverenigingen was niet altijd een sinecure: de spanning tussen natuurbehoud en milieuactivisme leidde meer dan eens tot conflicten. Bovendien hadden de lidorganisaties zeer uiteenlopende verwachtingen van de koepel. Maar ondanks alle moeilijkheden ging het de organisatie toch voor de wind: in 2000 waren al 120 verenigingen lid. De meeste archiefstukken dateren uit de periode 1990-2000. Vooral van de beginjaren is heel weinig materiaal bewaard. Dat wordt gelukkig gecompenseerd door andere overgedragen archieven van gewezen voorzitters van de BBL. Het archief omvat 1810 nummers in 175 dozen. Gert Van Overstraeten maakte de inventaris. Voor consultatie is toestemming nodig van de BBL-verantwoordelijke.

Piet Creve

 
 
 

Website Archiefbank vernieuwd

De website van de Archiefbank kreeg onlangs een nieuw gezicht met extra navigatie- en zoekmogelijkheden. Grondige doorlichting en screening op elementen die voor verbetering vatbaar waren, resulteerden in een stijlvol en overzichtelijk resultaat. Ook de bevindingen van de bevraging ter voorbereiding van het beleidsplan leverden belangrijke informatie op die werd meegenomen bij de opmaak van een nieuw concept.

Michel VermoteBekijk hier de vernieuwde website van Archiefbank

 
 
 
 

Gezocht : foto's mei '68-'69


De creatieve universiteit te Gent, maart 1969. Op het bord: flarden uit een
cursus 'traangasbestrijding' (Archief Universiteit Gent)

Bij de voorbereiding van een aantal evenementen stelden we tot onze verbazing vast dat er vele foto's zijn van mei '68 in Leuven en Brussel, maar nauwelijks van Gent. Wie nog foto's heeft over die bewogen periode kan ze altijd binnenbrengen bij Amsab-ISG. Wij scannen ze in en u krijgt ze onmiddellijk terug.

Contacteer paule.verbruggen@amsab.be

 

 

 

 

 
 
 
Een e-mailadres wordt automatisch verwijderd uit de mailinglist door een (leeg) bericht te sturen naar
lijst-unsubscribe@amsab.be
 


Voor meer info kan je altijd terecht op onze website
http://www.amsab.be

 

Raadpleeg de vorige nieuwsbrieven:

2008

3e jaargang, nr.1, januari 2008

2007

2e jaargang, nr.9, november 2007

2e jaargang, nr.8, november 2007

2e jaargang, nr.7, oktober 2007

2e jaargang, nr.6, september 2007

2e jaargang, nr.5, mei-juni 2007

2e jaargang, nr.4, april 2007

2e jaargang, nr.3, maart 2007

2e jaargang, nr.2, februari 2007

2e jaargang, nr.1, januari 2007

2006

1e jaargang, nr. 6, december 2006

1e jaargang, nr. 5, november 2006

1e jaargang, nr. 4, september 2006

1e jaargang, nr. 3, april 2006

1e jaargang, nr. 2, maart 2006


1e jaargang, nr. 1, februari 2006


De Amsab-nieuwsbrief is een realisatie van Paule Verbruggen (algemene coördinatie), Sonny Plasschaert
(IT-distributie) en Mario Van Driessche (webdesign)
 
Deze e-mail wordt automatisch verstuurd, gelieve deze niet te beantwoorden; u kan ons echter wel
contacteren via nieuwsbrief@amsab.be