Wens je deze nieuwsbrief te ontvangen ? Schrijf je dan in via nieuwsbrief@amsab.be

3e jaargang, nr. 1, januari 2008

Nacht van de Geschiedenis: Straffe Madams!

Dinsdag 18 maart 2008

In 1948 kregen de Belgische vrouwen voor het eerst stemrecht
voor de parlementaire en provinciale verkiezingen. Nu, 60 jaar
later ijveren vrouwen nog steeds voor gelijke rechten en tegen
discriminatie.
Begeleid door een ervaren gids van VIZIT plaatsen wij met de
stadswandeling‘Straffe Madams’ een aantal Gentse vrouwen in
de spotlights. Een wandeling langs heksen en heiligen, langs de
liefdesperikelen van de high society en de dagelijkse kopzorgen
van de volksvrouw om te overleven.

Wie de vrouwelijke kant van Gent wil ontdekken, kan dit doen op
dinsdag 18 maart 2008, tijdens de Nacht van de Geschiedenis.

We vertrekken om 20 u op de Vrijdagmarkt en eindigen anderhalf
uur later in Amsab-ISG, Bagattenstraat 174. Daar kan u onze
postkaartentoonstelling bezoeken en krijgt u een drankje aangeboden. Deelnameprijs: 6 euro
Leden van Amsab-ISG en Davidsfonds: 4 euro

Inschrijven voor 10 maart noodzakelijk !
brigitte.demulder@amsab.be


 

TOP TIEN van geconsulteerde archieven in 2007

1. ABVV-nationaal


Bestellen...

Naast informatie over de bestuursorganen bevat het archief talloze dossiers met betrekking tot de syndicale werking rond vrouwen, migranten en jongeren, tot de vertegenwoordiging van het ABVV in allerlei nationale overlegorganen en commissies, en tot de aanwezigheid van het ABVV in de onderneming (syndicale delegatie, ondernemingsraad, sociale verkiezingen).
Lees meer...


2. BSP-nationaal

Het oudste stuk van dit archief dateert uit 1944 (archief uit de bezettingsjaren is uiteraard zo goed als onvindbaar), het jongste uit 1981 (hoewel de unitaire BSP in 1978 juridisch ophield te bestaan, bleef de partij voortwerken, zodat een aantal dossiers de splitsing overlappen).


3. ACOD-nationaal

Het archief geeft een vrij compleet beeld van de besluitvorming binnen de nationale bestuursorganen van deze centrale. De kern ervan wordt gevormd door de verslagen van het Nationaal Uitvoerend Bureau uit de jaren 1945-1983. Verder ook verslagen van het Bestendig Secretariaat (1945-1974) en van het Nationaal Comité (1945-1977).
Lees meer...


4. BWP

Een belangrijk gedeelte verslaggevende stukken van de nationale bestuursorganen van de BWP (vanaf 1892-1894 tot 1940) dook 50 jaar na hun verdwijning terug op en werd door Amsab-ISG op microfilm gezet.
Lees meer...


5. BSP-federatie Gent-Eeklo

Het archief bevat onder meer de verslagboeken van het Middenkomiteit van de Gentse BWP voor de periode 1883-1922 en de briefwisseling van secretaris Beerblock (1901-1904). Voor de tussenoorlogse periode zijn er de dossiers over 1 mei en de verkiezingen. Wat de Tweede Wereldoorlog betreft, zijn er enkele dossiers van de illegale BSP over de collaboratie en de epuratie.


6. Fayat, Hendrik

Het archief bevat informatie over talloze aspecten van de binnen- en buitenlandse politiek. Wie informatie zoekt over de Vlaamse Beweging, de taalkwestie en de communautaire problematiek moet dit archief zeker inkijken. Verder zijn er stukken met betrekking tot het ontstaan van de Rode Leeuwen en tot de internationale socialistische beweging.
Lees meer...


7. Deconinck, Romain

Het archief van dit icoon van het Gentse volkstheater omvat naast zijn personalia, materiaal met betrekking tot 144 producties en andere activiteiten, zoals zijn beginperiode met Hélène Maréchal, zijn cursiefjes voor de krant 'Het Laatste Nieuws', reclameadvertenties en materiaal betreffende zijn werk voor televisie en film. Ook documenten betreffende de Minardschouwburg, meer bepaald uit het begin van de 20e eeuw.

8. Wauters, Arthur

Dit archief omvat, naast ambtelijke stukken (Wauters was kabinetsmedewerker, senator, volksvertegenwoordiger en minister) ook een bijzonder waardevolle aanvulling van reisverslagen naar Congo, Amerika en Moskou, en een handgeschreven autobiografie.

9. BWP-federatie Kortrijk

Het archief bevat onder andere waardevolle reeksen verslagboeken van de BWP/BSP-afdeling, Bond Moyson en de BWP/BSP-federatie samen met de ingebonden banden van het socialistische weekblad 'Volksrecht' (vanaf 1902 tot 1934), daarna 'Voor Allen' (tot 1984).

10. Belgische afdeling van de Vierde Internationale

Het archief bevat reeksen interne stukken, vooral uit de jaren zestig en zeventig. De oudste boekhoudkundige stukken dateren uit 1959, de briefwisseling start in 1947. Bijzonder interessant is de uitzonderlijke reeks periodieken van trotskistische en revolutionaire organisaties, zowel uit het interbellum als uit de naoorlogse periode.
Lees meer...Klik hier voor een volledig overzicht van de verwerkte archieven in Amsab-ISG

Sofie Vrielynck

 

 
 

Recent verwerkt archief in Amsab-ISG

De archieven van Achille Van Acker en Frank Van AckerDe lotgevallen van sommige archieven zijn soms bijna even boeiend als de inhoud ervan. Dat geldt ook voor de archieven van vader en zoon Van Acker. Beide socialistische politici speelden een belangrijke rol in de Brugse politiek en op het nationale niveau. Achille Van Acker (1898-1975) werd midden de jaren twintig verkozen als gemeenteraadslid. In de periode na de Tweede Wereldoorlog werd hij een bijna legendarische figuur: hij was vier keer premier en ging de geschiedenis in als ‘de vader van de kolenslag’, symbool voor het naoorlogse economische herstel. Achille Van Acker was een verzamelaar en liet een omvangrijk archief na dat na zijn dood verspreid raakte. De kern van zijn archief bevindt zich in het Rijksarchief te Brugge, maar ook in Amsab-ISG zijn in de loop van de voorbije jaren onderdelen ervan binnengebracht. Martijn Vandenbroucke maakte een lijst van dat materiaal: het beslaat de periode 1921-1973 en bevat 291 beschrijvingen in 30 dozen.
Frank Van Acker (1929-1992) combineerde net als zijn vader een plaatselijke en een landelijke politieke carrière. Meer nog dan zijn vader koos hij voor de Brugse politiek, maar hij bleef nationaal een prominente rol spelen op de achtergrond. Ook van dit archief maakte Martijn Vandenbroucke een lijst van 18 beschrijvingen met materiaal uit de jaren 1965-1990.
Beide archieven zijn toegankelijk mits toestemming van de dienstdoende archivaris.

 

Het archief van de Socialistische Vrouwen (SV)De geschiedenis van de politieke vrouwenbeweging van de socialistische partij is er een van vallen en opstaan. Naast het matig enthousiasme van de mannelijke partijleden lagen vooral strategische discussies aan de basis hiervan. Had een aparte politieke vrouwenbeweging zin of was het beter te steunen op de bestaande coöperatieve of mutualistische vrouwenorganisaties? Pas met de feministische golf van vorige eeuw kwam er in 1973 een Nationale Socialistische Vrouwenbeweging tot stand, afgekort als SV. Maar het bleef knokken om binnen de partij echt gehoor te krijgen. De SV volgden de politieke actualiteit op de voet, ze lieten hun stem horen in verkiezingscampagnes en organiseerden studiedagen en vorming. In 2002 werd SV zij-kant en verschoof het zwaartepunt van de werking van vorming naar dienstverlening.
Het archief van de SV is vrij goed bijgehouden: jaarverslagen, samenwerkingsverbanden, activiteiten en dergelijke meer. Het bestrijkt de periodes 1974-1975 en 1980-2003, en bestaat uit 393 beschrijvingen in 36 dozen. Martijn Vandenbroucke maakte de stortingslijst. Het materiaal is toegankelijk mits toestemming van de dienstdoende archivaris.

Piet Creve


 
 

> INGEZONDEN

 
 
 

> Samenleving en politiek: januari 2008In het januarinummer publiceert 'Samenleving en politiek' nieuwjaarsbrieven van Caroline Gennez (voorzitter sp.a), Mieke Vogels (voorzitter Groen!), Rudy Demotte (minister-president Wallonië), Jean-Michel Javaux (covoorzitter Ecolo), Caroline Copers (algemeen secretaris ABVV), Ilse Dielen (nationaal secretaris ACV), Daniël Termont (burgemeester Gent), Béatrice Delvaux (hoofdredacteur 'Le Soir'), Monica De Coninck (voorzitter OCMW, schepen Antwerpen), Anke Hintjens (woordvoerster Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen), Bogdan Vanden Berghe (algemeen secretaris 11.11.11), Hendrik Vos (professor Europese politiek, UGent).
Ook de nieuwe hoofdredacteur, Patrick Vander Weyden, schreef zijn nieuwjaarsbrief voor 2008.

Meer informatie?

[E] stichting.kreveld@telenet.be
[T] 09 267 35 31

www.sampol.be

 

 

 
 
 
Een e-mailadres wordt automatisch verwijderd uit de mailinglist door een (leeg) bericht te sturen naar
lijst-unsubscribe@amsab.be
 


Voor meer info kan je altijd terecht op onze website
http://www.amsab.be

 

Raadpleeg de vorige nieuwsbrieven:

2007

2e jaargang, nr.9, november 2007

2e jaargang, nr.8, november 2007

2e jaargang, nr.7, oktober 2007

2e jaargang, nr.6, september 2007

2e jaargang, nr.5, mei-juni 2007

2e jaargang, nr.4, april 2007

2e jaargang, nr.3, maart 2007

2e jaargang, nr.2, februari 2007

2e jaargang, nr.1, januari 2007

2006

1e jaargang, nr. 6, december 2006

1e jaargang, nr. 5, november 2006

1e jaargang, nr. 4, september 2006

1e jaargang, nr. 3, april 2006

1e jaargang, nr. 2, maart 2006


1e jaargang, nr. 1, februari 2006


De Amsab-nieuwsbrief is een realisatie van Paule Verbruggen (algemene coördinatie), Sonny Plasschaert
(IT-distributie) en Mario Van Driessche (webdesign)
 
Deze e-mail wordt automatisch verstuurd, gelieve deze niet te beantwoorden; u kan ons echter wel
contacteren via nieuwsbrief@amsab.be