Wens je deze nieuwsbrief te ontvangen ? Schrijf je dan in via nieuwsbrief@amsab.be

 

2e jaargang, nr. 7, oktober 2007

Amsab à la Carte! Postkaarten tentoongesteld…

Doe mee aan de actie en STUUR ONS EEN POSTKAARTJE !

* Postkaart geschonken door prof. dr. Anne Morelli

 

Sinds maandag 1 oktober 2007 kan je in het Amsab-museum een nieuwe tentoonstelling bekijken: ‘Amsab à la Carte!’ waarin wij een selectie uit onze unieke collectie prentbriefkaarten presenteren.
Misschien heb je zelf nog ergens een oude postkaart liggen die je aan Amsab-ISG wil schenken.

Doe dan mee aan onze actie STUUR ONS EEN KAARTJE…: breng je prentbriefkaart(en) binnen in Amsab-ISG. Een selectie uit deze nieuwe aanwinsten wordt getoond in ons virtueel museum!

Amsab à la Carte! Postkaartententoonstelling
Amsab-museum, Bagattenstraat 174, Gent
1 oktober 2007 - 28 maart 2008
maandag-vrijdag: 10 -17 uur
Toegang gratis

Info:
[W] www.amsab.be/alacarte
[E] brigitte.demulder@amsab.be
[T] 09 224 00 79

 
 

Kindervreugde of -verdriet?


Vanaf 1886 zetten liefdadigheidswerken zich in om zoveel mogelijk kinderen uit de grote Belgische steden te laten genieten van een verblijf aan zee. De overheid subsidieerde deze vakantiekolonies vanaf 1919 via het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn. Na de Eerste Wereldoorlog werden de kolonies vooral door mutualiteiten georganiseerd.

Bent u ooit naar een vakantiekolonie (bv. ‘De Blauwe Distel’ in De Panne, ‘De Sinjoorkens’ en ‘RTT Home’ in Oostduinkerke, ‘Kindervreugde’ in Nieuwpoort, ‘Ons Rustoord’ in Westende, enz.) gezonden en herinnert u zich nog de kartonnen koffers, de vriendjes in de kolonie, het vieruurtje, het wegen van uw aangekomen kilo’s, …?
Wilt u vertellen over uw ervaringen in de vakantiekolonies?
Wat herinnert u zich van uw vakantie in een kolonie aan zee?
Hebt u nog herinneringen aan een monitor/rice of was u er zelf één?
Woonde u in de nabijheid van een vakantiekolonie?
Misschien leverde u goederen of diensten aan de vakantiehomes?

Wij zijn op zoek naar getuigen!
Ook aan foto’s, filmpjes, uniformen, postkaartjes geschreven naar het thuisfront enz. hechten we belang.

Geïnteresseerd?

Contacteer:

[T] 09 224 00 79
[E] martine.vermandere@amsab.be

 
 
 
 

Uitnodiging boekvoorstelling

Mijn Waarheid
Herinneringen aan een Gentse jeugd (1930-1958)

Mijn Waarheid is het verhaal van Denise De Weerdt vanaf haar kleuterjaren in de jaren 30 tot het einde van de jaren 50. Denise komt uit het Gentse socialistische arbeidersmilieu en wordt opgevoed in de volkse Bloemekenswijk. Een van de stamgasten in het café van haar ouders werpt zich op als haar mentor en dringt erop aan dat ze naar het meisjeslyceum gaat. De beschrijving van haar schoolleven, dat zich afspeelt in de context van WO II, is soms hilarisch, soms ontroerend. Na de oorlog schrijft Denise zich in aan de universiteit. Ze kiest voor geschiedenis want ze wil het leven en de strijd van de arbeidersklasse onderzoeken. Daar ontmoet ze haar toekomstige echtgenoot…
Dit verhaal, dat alles in zich heeft voor een stationsromannetje, is ver van banaal. Het levert in een vlotte, dikwijls humoristische stijl een gedocumenteerd stuk geschiedenis van het leven en de omgeving van een Gents volksmeisje dat het uiteindelijk zal maken.
Meer info over het boek...


Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft het genoegen u uit te nodigen op de voorstelling van het boek van Denise De Weerdt over haar jeugdjaren in Gent op donderdag 15 november in het Geuzenhuis, Kantienberg 9 te Gent

Aanvang: 14u 30

Sprekers:
Wouter Steenhaut, directeur Amsab-ISG
Daniël Termont, burgemeester Stad Gent
Monika Triest, ex-voorzitster Vrouwen Overleg Komitee


Muzikale omlijsting: Hans Mortelmans & Groep

Wij verzoeken u vriendelijk uw komst te melden voor maandag 12 november
Van harte welkom!

U kan uw komst melden per e-mail, telefoon, fax
of via antwoordkaart

[E] paule.verbruggen@amsab.be
[T] 09 224 00 79
[F] 09 233 67 11

 

 
 
 

Recent verwerkt archief in Amsab-ISG

Het archief van de Belgische Socialistische Partij (BSP)* affiche van de BSP voor de wetgevende verkiezingen
van 1946 met 'roerganger' Achille Van Acker


Na de ontbinding van de Belgische Werkliedenpartij (BWP) door Hendrik de Man in 1940 bleven heel wat socialisten politiek actief in de clandestiniteit. Op 27 maart 1942 werd het clandestien Uitvoerend Comité van de Belgische Socialistische Partij (BSP) samengesteld. In de eerste jaren na WO II speelde de BSP een vooraanstaande rol, gesymboliseerd in de persoon van Achille Van Acker. Zowel de Koningskwestie als de Schoolstrijd zorgden in de jaren vijftig voor een geanimeerde politieke bedrijvigheid. De gebeurtenissen rond de Eenheidswet brachten in de BSP tegenstellingen tussen Vlamingen en Walen op de voorgrond. Die zouden in de jaren 60 en 70 alleen maar toenemen, hoe de partij ook haar best deed om de spanningen te temperen. Maar in oktober 1978 viel de BSP uiteindelijk toch uiteen.
In de nasleep van de splitsing werd ook het partijarchief verdeeld en wel volgens het onzinnige criterium van de taal van het document. Het ‘Vlaamse’ archief kwam terecht bij Amsab-ISG. Het werd snel duidelijk dat het om een onvolledig archief ging en dat er meerdere archiefvormers vermengd waren. In de loop van de volgende jaren kwamen nog stukjes archief binnen. Deze chaotische toestand werd weerspiegeld in een bijna even chaotische lijst van het archief. Toch staat het archief van de BSP in de jaarlijkse overzichten van geconsulteerde archieven steevast bovenaan. Een gedegen inventaris maken drong zich dus op. De inventaris is er nu, van de hand van archivaris Martijn Vandenbroucke. Het archief telt 1262 nummers in 159 dozen en is consulteerbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris.


Het archief van sm Het Beste Boek

Een van de middelen die de socialistische beweging inzette om de culturele ontplooiing van arbeiders te stimuleren, was het oprichten van eigen bibliotheken. Onder de vleugels van de Centrale voor Arbeidersopvoeding kwam een overkoepelende bibliotheekdienst tot stand. Na
WO II groeide het idee om een centrale aankoopdienst op te richten. In 1951 werd Het Beste Boek opgericht, een coöperatie waar de socialistische bibliotheken zich konden bij aansluiten. Financieel en administratief liep het pad van de organisatie niet over rozen en in 1965 ging
sm Het Beste Boek in vereffening.
Het archief raakte vermengd met dat van de socialistische partij. Archivaris Martijn Vandenbroucke zonderde het af en beschreef het in een lijst die 29 nummers omvat. Het archief is consulteerbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris.


Het archief van Max Buset

 

Max Buset (1896-1959) is vooral bekend als eerste voorzitter van de Belgische Socialistische Partij. Voor WO II had hij zijn sporen verdiend als secretaris van de Centrale voor Arbeidersopvoeding. In 1932 werd hij verkozen als volksvertegenwoordiger en enkele jaren later kwam hij aan het hoofd van de studiedienst van de partij.
Het archief dat Martijn Vandenbroucke beschreef, bestaat uit drie bundels briefwisseling uit de periode 1937-1939 die betrekking hebben op het parlementaire werk van Buset. Het is consulteerbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris.

Piet Creve

 
 
 

Enquête over de dienstverlening in Amsab-ISG: laatste kans om mee te doen!
Hier klikken... Hartelijk dank voor uw deelname!

Hebt u vragen? Mail naar nieuwsbrief@amsab.be
of bel naar 09 224 0079 (vragen naar Paule Verbruggen of Luc Lievyns)

 
 
 

Nog op zoek naar een onderwerp voor je scriptie?Klik door naar onze lijst van onderzoeksthema’s...

 
 
 

> INGEZONDEN

 
 
 

> GEKUNSTELDE VREDE - tentoonstelling 50 jaar Vrede magazine


25/10 - 3/11/2007 - Zebrastraat 32 - GENT

vredesaffiches -politieke cartoons-ontwerpwedstrijd-fotoreportages

alle info op www.vrede.be

 

 
 
 

> Colloquium ‘Voorbij het nationalisme?’

De Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man,
met medewerking van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis,
de Stichting Gerrit Kreveld, Bezinnings- en Initiatiefcentrum voor een sociale democratie en het Vermeylenfonds Antwerpen,
nodigt u uit op het colloquium


VOORBIJ HET NATIONALISME?

Sprekers:
Harry Van Velthoven
, Ludo Dierickx, Lionel Vandenberghe, Olivier Boehme en Lode Hancké

Auditorium van de Permekebibliotheek
De Coninckplein 26 A - Antwerpen
vrijdag 16 november om 14 u
toegang: € 12; studenten: € 6


Voor de natie, maar voorbij het nationalisme. Dat was de krachtige boodschap die Hendrik de Man in zijn tijd wilde meegeven. Hij zag een bondgenoot in het vrijheidsnationalisme (Vlaanderen, Tsjechië, Ierland …), maar was bang dat het naar gezagsnationalisme zou afglijden. Die laatste tendens moest het socialisme dankzij zijn internationalisme en pacifisme voorkomen. Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog pleitte De Man, die toen reeds dertig jaar voorstander was van de Europese eenmaking, zelfs voor een wereldregering.

Inschrijvingen:

 

 

 
 
 
Een e-mailadres wordt automatisch verwijderd uit de mailinglist door een (leeg) bericht te sturen naar
lijst-unsubscribe@amsab.be
 


Voor meer info kan je altijd terecht op onze website
http://www.amsab.be

 

Raadpleeg de vorige nieuwsbrieven:

2007

2e jaargang, nr.6, september 2007

2e jaargang, nr.5, mei-juni 2007

2e jaargang, nr.4, april 2007


2e jaargang, nr.3, maart 2007

2e jaargang, nr.2, februari 2007

2e jaargang, nr.1, januari 2007

2006

1e jaargang, nr. 6, december 2006

1e jaargang, nr. 5, november 2006

1e jaargang, nr. 4, september 2006

1e jaargang, nr. 3, april 2006

1e jaargang, nr. 2, maart 2006


1e jaargang, nr. 1, februari 2006


De Amsab-nieuwsbrief is een realisatie van Paule Verbruggen (algemene coördinatie), Sonny Plasschaert
(IT-distributie) en Mario Van Driessche (webdesign)
 
Deze e-mail wordt automatisch verstuurd, gelieve deze niet te beantwoorden; u kan ons echter wel
contacteren via nieuwsbrief@amsab.be