Wens je deze nieuwsbrief te ontvangen ? Schrijf je dan in via nieuwsbrief@amsab.be

 

2e jaargang, nr. 6, september 2007

Enquête over dienstverlening in Amsab-ISG. Doe Mee!

Zoals heel wat andere archiefinstellingen neemt Amsab-ISG deel aan een kwaliteitsmonitor. Dat wil zeggen dat u via bijgaande vragenlijst uw mening kan geven over de dienstverlening van Amsab-ISG in de leeszaal, via website, e-mail, telefonisch contact of brief. Uw mening is voor ons bijzonder belangrijk. De dienstverlening staat immers centraal in onze werking.
De vragenlijst invullen duurt 5 min. U moet alleen een cijfer invullen of een vakje aankruisen bij het antwoord dat van toepassing is. Het spreekt vanzelf dat de antwoorden anoniem blijven. De antwoorden worden verwerkt door Erfgoed Nederland; de coördinatie van de archiefdiensten in Vlaanderen gebeurt door Culturele Biografie Vlaanderen. De resultaten worden meegedeeld in een van de volgende nieuwsbrieven.Hier klikken... Hartelijk dank voor uw deelname!

Hebt u vragen? Mail naar nieuwsbrief@amsab.be
of bel naar 09 224 0079 (vragen naar Paule Verbruggen of Luc Lievyns)


 

 

Amsab à la Carte ! Postkaarten tentoongesteld...

Vanaf maandag 1 oktober 2007 kan je in het Amsab-museum een nieuwe tentoonstelling bekijken.

Meer info...

Toegang gratis

Amsab-museum, Bagattenstraat 174, Gent
1 oktober 2007 - 28 maart 2008
maandag-vrijdag: 10-17 uur

Info:
[W] www.amsab.be/alacarte
[E] kim.robensyn@amsab.be
[E] brigitte.demulder@amsab.be
[T] 09 224 00 79

 
 
 

Tentoonstelling ‘Zon, zee en discipline’

download flyer (pdf)

ZON, ZEE EN DISCIPLINE

Van 3 t.e.m. 30 oktober loopt in de Turbinezaal van studentenhuis ‘De Therminal’ in Gent een tentoonstelling over het fenomeen van de vakantiekolonies voor kinderen in Italië, Roemenië, Frankrijk en België. De tentoonstelling is het resultaat van een samenwerking tussen de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, de Gemeente Middelkerke en een aantal Europese universiteiten.

 
 
 

‘Le Vilain Petit Canard’: ecologie avant la lettre

Uit het fonds Agence de Presse Libération (APL)

De internationale ecologische organisatie Les Amis de la Terre kreeg in de jaren 70 ook een Belgische afdeling. Haar periodiek ‘Le Vilain Petit Canard’ had de typische, satirische look van een non-conformistisch blaadje uit die tijd. De inhoud was veel ernstiger. Het bood reeds realistische oplossingen voor het milieu- en energievraagstuk op het moment dat het begrip ecologie nog maar nauwelijks was ingeburgerd. Het blad pleitte voor minder energieconsumptie, uitstap uit de kernenergie en minder autoverkeer. In vrijwel ieder nummer werd verslag uitgebracht over de grote windmolen die op dat ogenblik getest werd in Tvind (Denemarken). Een volwassen aanpak van het energievraagstuk bestond volgens Les Amis de la Terre uit een uiterst efficiënt energiebeheer: “Faisant watt de tout rayon de soleil. Au travail, nous ne disposons que de 50 ans!”
Dat was in december 1979…

Hans Mortelmans

 
 
 

Vers verwerkt archief in Amsab-ISG

ABVV-syndicale delegatie Papierfabriek van Langerbrugge

De Papierfabriek van Langerbrugge is een van de oudste fabrieken in de Gentse Kanaalzone, de productie ging van start in 1932. De vakbond speelde in het bedrijf van in het begin een zeer actieve rol. Vanaf de jaren 60 begon een reeks overnames met herstructureringen die telkens voor sociale onrust zorgden. De strijd werd soms op het scherp van de snee gevoerd, tot en met het ontslag van enkele syndicale délégués. Een van hen was Alex Van Wijnsberghe die vanaf 1975 voor het ABVV in de ondernemingsraad zetelde en dat voor een periode van 22 jaar.
Met Alex Van Wynsberghe, die het archief aan Amsab-ISG bezorgde, had archivaris Rik De Coninck een interview dat een mooie aanvulling vormt op het archief dat bestaat uit 31 beschrijvingen. Het is consulteerbaar na toestemming van de dienstdoende archivaris.


Het archief van Bert Van Hoorick

Van Hoorick was een van de markantste figuren uit het politieke leven in Aalst. Aanvankelijk militeerde hij in de communistische partij, later in de (Belgische) Socialistische Partij. Voor beide zetelde hij als volksvertegenwoordiger. Van Hoorick was ook 12 jaar schepen van Onderwijs en Cultuur. Het archief van Van Hoorick raakte verspreid, Amsab-ISG ontving zowel in 1994 als in 2000 een deel van het archief.
Archivaris Martijn Vandenbroucke maakte een lijst van beide stortingen. Het archief bevat 124 beschrijvingen en bestrijkt de periode 1935-2000. Met uitzondering van enkele bundels recente briefwisseling is het archief toegankelijk na toestemming van de dienstdoende archivaris.


Het archief van het Steunpunt Begeleiders Uitgeprocedeerden

* Detail van een affiche van het Komitee Open Grenzen, Mechelen, 1996

In oktober 1992 ging dit steunpunt van start met als belangrijkste doelstelling de ondersteuning van vrijwillige en professionele begeleid(st)ers van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegalen. Daartoe behoorden juridisch advies en de opbouw van een databank met gegevens van personen en organisaties die zich wilden inzetten voor uitgeprocedeerden. Het zwaartepunt van de werking lag in Brussel, maar ook in Gent en Antwerpen werden steunpunten opgericht.
Sofie Vrielynck maakte een lijst van het archief dat vrij volledig is en onder meer verslagen bevat van de algemene vergadering en de raad van bestuur, naast jaarverslagen en diverse dossiers. Het gaat om 217 beschrijvingen in 25 archiefdozen. Dit materiaal is consulteerbaar mits toestemming van de depotgever. Daarnaast zijn er nog 18 dozen met privacygevoelige informatie die voorlopig niet consulteerbaar zijn.

 

Het archief van het Steunpunt Mensen Zonder Papieren-Brussel

Een van de pijnlijkste problemen waar illegalen mee te maken krijgen, is de toegang tot medische hulp. Onderzoek over de bevalling van illegale vrouwen in het Brusselse Sint-Pietershospitaal leidde in 1994 tot de oprichting van het Steunpunt dat zowel informeerde als bemiddelde. In sommige gevallen kwam het Steunpunt ook financieel tussen.
Archivaris Sofie Vrielynck maakte een lijst van het materiaal (23 beschrijvingen) dat consulteerbaar is mits toestemming van de depotgever.

 

Het archief van OdiCe (Oost-Vlaams Diversiteitscentrum)

In maart 1988 werd de vzw Migrantenwerking Waasland opgericht. Onder invloed van de Vlaamse regelgeving uit 1990 m.b.t. de integratiecentra breidde de vzw haar werking uit tot de provincie Oost-Vlaanderen, met uitzondering van Gent en dit vanaf april 1991 onder de naam Regionaal Integratiecentrum Migranten Oost-Vlaanderen (RIMO). Naast de organisatie van allerlei activiteiten was de ondersteuning van lokale centra een belangrijke opdracht. Het Minderhedendecreet van 1998 leidde tot een nieuwe structuur: het Provinciaal Integratiecentrum Oost-Vlaanderen (PICO), een samengaan van RIMO en de lokale centra. In februari kwam er opnieuw een naams- en structuurverandering met de oprichting van het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum. De hoofdzetel verhuisde van Sint-Niklaas naar Gent en de lokale steunpunten werden samengevoegd tot drie regiohuizen.
Sofie Vrielynck maakte een stortingslijst van dit archief met een complexe administratieve geschiedenis. Het gaat om 276 beschrijvingen. Het archief is consulteerbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris.

 
 
 
 

> INGEZONDEN

 

25 jaar Kunstencentrum Vooruit

* logo 25 jaar Vooruit


Op 22 september 2007 viert Kunstencentrum Vooruit zijn 25e verjaardag met een groot feest. Voor het programma zie www.vooruit.be/nl/productions/1133


25 jaar geleden

Op 19 september 1982 werden de deuren van het Feestlokaal van Vooruit feestelijk en onder massale belangstelling heropend. Niet door de socialistische coöperatie, maar door een jonge groep enthousiaste artiesten, tooghangers en activisten uit de nieuwe sociale bewegingen. Als vzw hadden ze net het gebouw, met een gigantische restauratietaak, in erfpacht gekregen. Van bij de start nam de ploeg van Vooruit twee grote taken op: de zorg voor het prachtige gebouw en de samenstelling van een divers programma.

Neem een duik in je Vooruit-herinneringen

De viering van 25 jaar Kunstencentrum Vooruit is een ideale aanleiding om eens te grasduinen in de archieven en te kijken hoe het allemaal begon en welke artiesten de afgelopen jaren te gast waren in Vooruit.

We nodigen je uit om herinneringen te delen aan memorabele momenten uit de voorbije 25 jaar. Laat je commentaar achter op www.vooruit.be, waar enkele hoogtepunten worden geëvoceerd.


 
 

VGI studiedag en uitreiking innovatieprijs 2007
'Wie zijn de gebruikers van digitaal erfgoed?'
Donderdag 11 oktober 2007, 13u, Rubenianum,
Kolveniersstraat 20, Antwerpen

Meer info

 

 

 
 
 
Een e-mailadres wordt automatisch verwijderd uit de mailinglist door een (leeg) bericht te sturen naar
lijst-unsubscribe@amsab.be
 


Voor meer info kan je altijd terecht op onze website
http://www.amsab.be

 

Vorige nieuwsbrieven:


2e jaargang, nr.5, mei-juni 2007

2e jaargang, nr.4, april 2007

2e jaargang, nr.3, maart 2007

2e jaargang, nr.2, februari 2007

2e jaargang, nr.1, januari 2007

1e jaargang, nr. 6, december 2006

1e jaargang, nr. 5, november 2006

1e jaargang, nr. 4, september 2006

1e jaargang, nr. 3, april 2006

1e jaargang, nr. 2, maart 2006


1e jaargang, nr. 1, februari 2006


De Amsab-nieuwsbrief is een realisatie van Paule Verbruggen (algemene coördinatie), Sonny Plasschaert
(IT-distributie) en Mario Van Driessche (webdesign)
 
Deze e-mail wordt automatisch verstuurd, gelieve deze niet te beantwoorden; u kan ons echter wel
contacteren via nieuwsbrief@amsab.be