Uniek aanbod:

3 historische verkiezingsaffiches voor € 3 i.p.v. € 7,5.

Aanbod geldig van 11 mei tot 8 juni.
Portkosten € 4,5. U haalt ze dus best ter plaatse af !


2e jaargang, nr. 4, april 2007

'Boekvoorstelling ‘Ernest Mandel. Rebel tussen droom en daad (1923-1995)’ op 22 mei 2007 in het Geuzenhuis te Gent

Vers verwerkt archief in Amsab-ISG: Nadya De Beule, de RAL-afdeling Gent, Bond Moyson Brugge-Oostende, Emiel Vergeylen

Amsab digitaliseert

Opmerkelijke vondst in de Amsab-collectie…


Nieuwe reeks postzegels als hommage aan Romain Deconinck

Tentoonstelling "t Is een schande! Over klerikale onbeschaamderiken en liberale kindertuinpolitiekers.’ Nog tot 30 augustus 2007"

 

Ingezonden


Tentoonstelling ‘Goede Tempelieren in Gent. Een vrij-zinnige kijk op verslaving’

 

Boekvoorstelling ‘Ernest Mandel. Rebel tussen droom en daad (1923-1995)’
op 22 mei 2007 in het Geuzenhuis te GentDe Belgische econoom Ernest Mandel (1923-1995) was een ondogmatisch marxistisch denker en een radicaal politicus. Internationaal oefende hij een grote invloed uit op de generatie van ’68. Zijn geschriften verschenen in meer dan veertig talen. Naast zijn politiek-theoretische werk schreef hij onder meer 'Uitgelezen moorden', een studie over de misdaadroman. Hij genoot internationale erkenning als auteur en geleerde en werd gevreesd door regeringen en hun geheime diensten in Oost en West.
Jan Willem Stutje kreeg als eerste toegang tot Mandels archief. Hij heeft een schat aan informatie opgedolven en met vele hoofdrolspelers gesproken. Hij ontdekte bijzondere, soms onthutsende feiten. Zo biedt deze biografie een opwindende kijk in de werkplaats van Mandel, wiens ontmoetingen met filosofen als Sartre, Ernst Bloch en Lucien Goldmann, en met geleerden als Roman Rosdolsky en Perry Anderson op de voet worden gevolgd. We zien Mandel ook op de barricaden. In het vaak spannende relaas komen medestrijders als Rudi Dutschke, Tariq Ali en Alain Krivine volop tot leven. Verrassend is de aandacht voor de tragiek in Mandels bestaan. De auteur is erin geslaagd tot de meer intieme sferen daarvan door te dringen.
'Ernest Mandel. Rebel tussen droom en daad' schetst in een zoektocht naar de samenhang tussen het openbare en het privéleven een volledig en diepgaand beeld van Ernest Mandel.

Dr. Jan Willem Stutje is historicus. Hij is verbonden aan het biografie-instituut van de
Universiteit van Groningen. Eerder publiceerde hij 'Paul de Groot: de man die
de weg wees', over de Nederlandse communistische partijleider Paul de Groot
(1899-1986) en publiceerde studies over de Nederlandse en de internationale arbeidersbeweging in wetenschappelijke tijdschriften in binnen- en buitenland.


Jan Willem Stutje, Ernest Mandel. Rebel tussen droom en daad (1923-1995), Antwerpen/Gent: Houtekiet/Amsab-ISG, 2007, 475 p.

Prijs: € 28 / € 26 leden Amsab-ISG (+ € 5 portkosten)

Bestellen:
[T] 09 224 00 79
[E] orders@amsab.be

Voor meer informatie en interviewaanvragen:
Uitgeverij Houtekiet
Leo De Haes - uitgever / redactie
Melanie Elst - publiciteit & promotie
[T] 03 238 12 96
[E] melanie.elst@houtekiet.com
[W] www.houtekiet.com
< terug naar inhoud

Vers verwerkt archief in Amsab-ISG


Het archief van Nadya De Beule

Nadya De Beule (Lokeren, 1955) maakte haar eindverhandeling geschiedenis * over het Belgisch trotskisme in de periode 1924-1940. In de loop der jaren bouwde ze een rijke collectie op met documenten over allerlei werkgroepen en linkse organisaties aan de Gentse universiteit en een omvangrijke verzameling pamfletten uit de periode 1975-1985.
Het archief telt 48 beschrijvingen in 10 dozen. Rik De Coninck maakte de stortingslijst.

* N. De Beule, Het Belgisch trotskisme 1925-1940, Gent: Masereelfonds, 1980, 276 p.

Het archief van de RAL-afdeling Gent


Betoging van de RAL, jaren 70
(vooraan l. wijlen Guy Vanschoenbeek)In 1971 werd de Gentse afdeling van de Revolutionaire Arbeidersliga (RAL) opgericht, een samengaan van trotskistische militanten en geradicaliseerde jongeren van de Socialistische Jonge Wacht (SJW). Aanvankelijk was SJW actief binnen de socialistische partij, maar na een conflict met de leiding van die partij, koos de jongerenbeweging in 1964 voor een autonome koers. De Gentse SJW had een eigen jeugdclub en deed mee aan de studentenverkiezingen van 1968.
De Gentse afdeling van de RAL toonde zich bedrijvig in diverse stakingen in de Gentse kanaalzone en speelde een belangrijke rol in solidariteitsorganisaties met de derde wereld. Ook op vlakken als onderwijsvernieuwing en de emancipatie van holebi’s liep de afdeling voorop. In 1978 opende de Gentse RAL een eigen socio-cultureel centrum, het Stapelhuis.
Het archief telt 93 beschrijvingen in 13 dozen. Rik De Coninck maakte de stortingslijst.


Het archief van Bond Moyson Brugge-Oostende

Soms maakt de administratieve geschiedenis van organisaties van de archivaris bijna een speurder. Dat is bijvoorbeeld het geval met de socialistische mutualiteit in Brugge en omgeving. Reeds voor WO I bestond er een federatie Brugge-Oostende die in 1932 evenwel opging in een provinciale federatie. Midden 1968 kwam Bond Moyson Brugge-Oostende opnieuw tot stand. Frank Van Acker was er de sterke man, maar dat verhinderde niet dat de federatie moeilijke momenten kende. In 2002 ontstond een nieuwe West-Vlaamse mutualiteitsfederatie.
Het archief beslaat de periode 1968-1992 en telt 62 beschrijvingen in 7 archiefdozen. Martijn Vandenbroucke maakte de stortingslijst.


Het archief van Emiel Vergeylen


Emiel Vergeylen spreekt op een manifestatie tegen de
oorlog, eind jaren 30

Emiel Vergeylen werd geboren in Lokeren in 1888. Hij was schilder van beroep. In 1922 werd hij door Anseele sr. gevraagd als secretaris van de belangrijke BWP-federatie Gent-Eeklo. Hij oefende die functie uit tot enige jaren na WO II en werd daarna opgevolgd door Gilbert Temmerman. Zijn politieke carrière begon hij als gemeenteraadslid van Sint-Amandsberg. Hij werd in 1925 provincieraadslid en in 1936 senator. Hij overleed in 1974.
Het archief telt 15 beschrijvingen in 4 dozen. Jan De Smedt maakte de stortingslijst.


Samenstelling: Piet Creve

 


< terug naar inhoud

Amsab-ISG digitaliseert

In de depots van Amsab-ISG rust een uitgebreide collectie periodieken, boeken, archiefstukken en audiovisuele bronnen. Veel van deze bronnen zijn van groot cultureel en wetenschappelijk belang en worden regelmatig geconsulteerd. Ondanks de nodige zorgen, merken we dat deze documenten in een schrikwekkend tempo beginnen te desintegreren. Het is dan ook hoog tijd om nieuwe maatregelen te nemen die de collecties voor de toekomst veilig kunnen stellen. Een oplossing die de laatste jaren in heel wat erfgoedinstelling opgang maakt is digitalisering. Gedigitaliseerde bronnen hebben een aantal sterke troeven: ze kunnen de originele vervangen, waardoor die minder snel verslijten, ze kunnen veel breder verspreid worden via het internet en ze kunnen veel gemakkelijker gedupliceerd worden. Bovendien kunnen ze gemakkelijker ontsloten worden via OCR en zoekmachines. Digitale bronnen hebben echter wel het nadeel dat ze kwetsbaarder zijn, maar dat kan in belangrijke mate opgevangen worden middels goede procedures, authenticiteitscontroles en voldoende back-ups. Amsab-ISG heeft dan ook besloten om de stap te zetten en te starten met het digitaliseren van een deel van de collectie. Bijzonder kwetsbare en/of veel geraadpleegde stukken zijn hierbij prioritair. Een aantal reeksen die momenteel op stapel staan, zijn het dagblad 'Vooruit', de periodieken 'Combat', 'De Vlasbewerker', 'De Textielarbeider', 'Het Korrespondentieblad' en 'De Belgische Vakbeweging'. Verder ook de congresverslagen van het ABVV en de verslagboeken van de hoogste bestuurlijke organen van het ABVV en de BWP. Een paar van deze reeksen zijn reeds voltooid en kunnen geraadpleegd worden in de leeszaal. Het is ook de bedoeling dat ze in de toekomst via de website beschikbaar zijn.

Maarten Savels


< terug naar inhoud


Opmerkelijke vondst in de Amsab-collectie…


foto Geert Bonne

Een reeks van zeven verkoopsregisters van de apotheek van samenwerkende maatschappij Vooruit nr.1 (Gent) is zonder twijfel een pareltje in de collectie van Amsab-ISG. De registers - die de jaren 1885-1902 bestrijken - bevatten de naam van de zieke, het voorschrift, de naam van de voorschrijvende geneesheer en de prijs. Zonder twijfel vormt de inhoud van deze registers - die overigens nog in het toen elitaire Frans zijn opgesteld - een waardevolle bron voor allen die de geneeskunde van eind 19e eeuw aan de basis willen bestuderen.

Martijn Vandenbroucke

 

< terug naar inhoudNieuwe reeks postzegels als hommage aan Romain Deconinck
Op 6 maart bracht de Post een reeks postzegels over het volkstheater met een hommage aan Romain Deconinck uit. Amsab-ISG verleende zijn medewerking aan deze waardige hulde van een groot theatermaker.

Romain Deconinck bracht zijn kinderjaren door in een volkse buurt en schreef al op jonge leeftijd toneelstukjes. Hij zette zijn eerste stappen in de toneelwereld met eigen sketches die hij opvoerde in de bioscopen. Na de oorlog werd hij beroepsacteur en richtte zijn eigen gezelschap op. In de jaren zestig werd hij de ‘patron’ van de Gentse Minardschouwburg, waar de traditie van de revue werd voortgezet. Vooral het showaspect domineerde met oogverblindende kostuums en balletten. Toen de revue minder volk lokte, veranderde het repertoire met ‘echte’ stukken vol rake, maar nooit kwetsende humor. Later werden meer geëngageerde stukken gebracht, evenwel altijd met een happy end, want volgens Romain was er in het leven altijd hoop op iets beters. In de ontwikkeling van revue naar volkstheater hield Romain steeds voor ogen dat het theater er was voor en door de mensen. Het gezelschap bracht volkse stukken steevast in het dialect. Ondanks de kritiek dat het volkstheater minderwaardig zou zijn, bleef hij volharden in dit genre, want het volkstoneel had een educatieve en sociale functie. Tijdens de Gentse Feesten van 1990 voerde Romain zijn allerlaatste stuk op in een tijdelijk heropende Minard. De schouwburg was namelijk twee jaar eerder door de stad Gent opgekocht en onmiddellijk gesloten om veiligheidsredenen. Toen Romain in 1994 overleed, verloor Gent een van zijn bekendste inwoners. Nog steeds worden vele van zijn stukken opgevoerd door amateurgezelschappen en recent werd hij verkozen tot ‘Gentenaar van de eeuw’.

Sofie Vrielynck< terug naar inhoud

’t Is een schande. Over klerikale onbeschaamderiken en liberale kindertuinpolitiekers


Lees meer op website...

Naar aanleiding van de nakende verkiezingen organiseert Amsab-ISG een affichetentoonstelling waarbij de focus ligt op de manier waarop vroeger campagne gevoerd werd. Tot 1960 werden vooral de tegenpartijen geviseerd of beter gezegd 'ten schande' gemaakt. Daarna kregen de verkiezingscampagnes een meer positieve toon, een aantal uitzonderingen niet te na gesproken (denken we aan de drie apen die tegenwoordig het straatbeeld 'sieren'). Een overzicht van de creativiteit die destijds aan de dag gelegd werd, is van 16 april tot 31 augustus in het Amsab-museum te bezichtigen.

Kim Robensyn

Praktisch:

Amsab-museum
Bagattenstraat 174, 9000 Gent
Van 16 april tot 31 augustus
Ma t.e.m. vrij: van 9 u tot 17 u
Inkom gratis
[T] 09 224 00 79
[E] kim.robensyn@amsab.be

 

< terug naar inhoud

Uniek aanbod: 3 historische verkiezingsaffiches voor € 3 i.p.v. € 7,5.
Aanbod geldig van 11 mei tot 8 juni.

Naar de zegepraal!
Affiche ontworpen door Rik en uitgegeven door de
Belgische Werkliedenpartij, ter gelegenheid van de
parlementsverkiezingen van 1936.
58 x 84 cm

Vrouwen der arbeidende klasse.
Affiche ontworpen door Rik en uitgegeven
door de Belgische Werkliedenpartij, ter
gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen
van 1932.
84 x 55 cm


Maskers.
Affiche uitgegeven door de Belgische
Werkliedenpartij, Federatie Luik, 1 mei 1901.
80 x 53 cm
 
Bestellen

E-mail: orders@amsab.be

Betaling na ontvangst factuur
Prijzen exclusief portkosten
Kortingen als Amsab-lid: vermeld uw lidnummer

 

 

< terug naar inhoud

Tentoonstelling ‘Goede Tempelieren in Gent. Een vrij-zinnige kijk op verslaving’

SOS Nuchterheid en Kunst in het Geuzenhuis

Goede Tempelieren in Gent
Een vrijzinnige kijk op verslaving

Vernissage op vrijdag 11 mei 2007 om 20u

De tentoonstelling loopt van 11 mei tot en met 3 juni 2007 - Open elke weekdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 / zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00

inleiding door Prof. Marcel Hebbelinck

meer info op :

http://www.sosnuchterheid.org

http://www.geuzenhuis.be< terug naar inhoud


Voor meer info kan je altijd terecht op onze website
http://www.amsab.be

 

Vorige nieuwsbrieven:

2e jaargang, nr.3, maart 2007

2e jaargang, nr.2, februari 2007

2e jaargang, nr.1, januari 2007

1e jaargang, nr. 1, februari 2006

1e jaargang, nr. 2, maart 2006

1e jaargang, nr. 3, april 2006

1e jaargang, nr. 4, september 2006

1e jaargang, nr. 5, november 2006

1e jaargang, nr. 6, december 2006De Amsab-nieuwsbrief is een realisatie van Paule Verbruggen (algemene coördinatie), Sonny Plasschaert
(IT-distributie) en Mario Van Driessche (webdesign)
 
Deze e-mail wordt automatisch verstuurd, gelieve deze niet te beantwoorden; u kan ons echter wel
contacteren via nieuwsbrief@amsab.be
 
Een e-mailadres wordt automatisch verwijderd uit de mailinglist door een (leeg) bericht te sturen naar
lijst-unsubscribe@amsab.be