Uitzonderlijk aanbod naar aanleiding van de internationale vrouwendag op 8 maart:


Begeerte heeft ons aangeraakt. Socialisten, sekse en seksualiteit

aan € 10 i.p.v. € 20 (portkosten € 4)

Aanbod geldig van 2 tot en met 12 maart 20072e jaargang, nr. 2, februari 2007

* De Rode Wandeling bij nacht en ontij: Nacht van de Geschiedenis op 27 maart 2007

* Fotoarchief Volksgazet in de kijker


* Nieuwe raad van bestuur en algemene vergadering van Amsab-ISG

 

Ingezonden


* Archief en wetenschappelijk Onderzoek. Het Max-Wildiersfonds geëvalueerd.


* Naar een sociale of liberale democratie?
Een gesprek tussen Peter Dodge en Dick Pels


* Raf Geenens & Ronald Tinnevelt, De stem van het volk. Democratie als gesprek
De Rode Wandeling bij nacht en ontij

 

Rond 1880 telde Gent 697 beluiken. Op vele plaatsen waren pleintjes en plantsoenen omgevormd tot een labyrint van naar armoe en ellende stinkende steegjes. In dit dichtslibbende centrum hadden kapitaalkrachtige industriëlen statige stadspaleizen opgericht, waarmee ze hun privileges van 'textielbaron' uiterlijk bevestigden. Uit angst voor ziekten, arbeidersoproer en anarchie begon de burgerij de stad te saneren. Maar uitgerekend in de socialistische bakkers van Vooruit vonden zij een ongenode concurrent. Ten tijde van de Gentse wereldtentoonstelling (1913) werd Gent gedomineerd door het rode gebouwenpatrimonium. Tot in 1934 bestuurde ‘Vader’ Edward Anseele (1856-1938) met ijzeren hand het economische imperium van de Gentse socialisten.
Beleef deze indrukwekkende episode, vol strijdvaardigheid en hoop, tijdens de Nacht van de Geschiedenis, op DINSDAG 27 maart 2007.

 

Praktisch

Dinsdag 27 maart 2007 om 20.00 u.
Vertrek aan het MIAT, Minnemeers 9, 9000 Gent
€ 5 (€ 3 voor Davidsfonds-leden en Amsab-ISG-leden)
Inschrijven voor 18 maart
Amsab–Instituut voor Sociale Geschiedenis
e-mail: brigitte.demulder@amsab.be
tel: 09 224 00 79< terug naar inhoud

 

Foto's van Volksgazet in Amsab-ISGStrandtafereel in Antwerpen, 18 augustus 1951, Volksgazet

Van 17 februari tot en met 25 maart loopt in Bozar de fototentoonstelling Het gezicht van de massa. Deze is samengesteld door het FotoMuseum Antwerpen dat enkele duizenden glasnegatieven van de Antwerpse krant Volksgazet uit de late jaren 1940 en 1950 bezit.
Het fotoarchief van dit dagblad, verschenen tussen 1914 en 1978 en sterk verbonden met de socialistische partij, is in de loop der jaren verspreid geraakt. Het FotoMuseum beheert de collectie glasnegatieven, terwijl Amsab-ISG in hoofdzaak de afdrukken in haar bezit heeft. Een deel van dit zeer omvangrijk archief wordt gevormd door foto’s van personen (ongeveer 16.000 namen), gaande van lokale politici tot internationale beroemdheden. Daarnaast ook reportagefoto’s uit eigen streek en verder, ondergebracht in verschillende thema’s. Deze geven een overzicht van wat vorige eeuw interessant krantenvoer was.
De foto’s die tot het werkveld van Amsab-ISG behoren worden geïntegreerd in de catalogus. De rest van de collectie is rudimentair ontsloten.
Zoals uit bovengenoemde tentoonstelling mag blijken, bevat dit fotoarchief enkele pareltjes die in vergelijking met de journalistieke meesterwerken uit die tijd, zeker hun waarde bewijzen.< terug naar inhoudNieuwe raad van bestuur en algemene vergadering van Amsab-ISG


Op 8 februari 2007 werd de nieuwe raad van bestuur en algemene vergadering van vzw Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis verkozen. Herman Balthazar gaf zijn voorzittershamer door aan de nieuwe voorzitter Frank Beke. Prof.dr.Gita Deneckere werd verkozen als ondervoorzitter terwijl dr. Wouter Steenhaut blijft fungeren als secretaris.

raad van bestuur


Beke Frank, ereburgemeester Stad Gent
Boeckx Arlette, sociaal inspecteur
Bontemps Marc (x), directeur Ethibel
Clauwaert Alain (x), voorzitter Algemene Centrale ABVV
Copers Caroline (x), algemeen secretaris Vlaams ABVV, voorzitter SERV
De Weerdt Denise, dr., erehoofdconservator Koninklijke Bibliotheek van België
Deneckere Gita (x), prof. dr. Universiteit Gent
Heymans Frans, erebibliothecaris Stad Gent
Leclercq Jan, eresenator
Mertens Jacques, dr., eredepartementshoofd Algemeen Rijksarchief
Mestrum Francine (x), dr., Attac Vlaanderen, lector ULB, tolk
Steenhaut Wouter, dr., directeur Amsab-ISG
Van Hijfte Marie-Anne, ambtenaar Vlaamse Gemeenschap-cultuur
Vanderkindere Thierry, lic. gesch., secretaris sp.a-fractie Vlaams Parlement

Functieverdeling in de RVB:
- voorzitter: Frank Beke
- ondervoorzitter: Gita Deneckere
- secretaris: Wouter Steenhaut


algemene vergadering


Balthazar Herman, em. prof. dr. Universiteit Gent, eregouverneur Oost-Vlaanderen
Beke Frank, ereburgemeester Stad Gent
Boeckx Arlette, sociaal inspecteur
Bontemps Marc, directeur Ethibel
Clauwaert Alain, voorzitter Algemene Centrale ABVV
Copers Caroline (x), algemeen secretaris Vlaams ABVV, voorzitter SERV
De Batselier Norbert (x), directeur Nationale Bank van België
De Smet Chantal, prof. Hogeschool Gent
De Vos Carl (x), prof. dr., voorzitter Vakgroep Politieke Wetenschappen Universiteit Gent
De Weerdt Denise, dr., erehoofdconservator Koninklijke Bibliotheek van België
Deneckere Gita, prof. dr. Vakgroep Nieuwste Geschiedenis Universiteit Gent
El Khadraoui Saïd (x), lic. gesch., Europees parlementslid sp.a
Fernandez Juan, erevakbondsvoorzitter
Geybels René, ere-nationaal secretaris Algemene Centrale
Ghysels Leo (x), hoofd producenten- en studiedienst Oxfam-Wereldwinkels
Hertog Peter (x), bestendig afgevaardigde Provincie Oost-Vlaanderen
Heymans Frans, erehoofdbibliothecaris Stad Gent
Hintjens Anke, woordvoerster Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen
Leclercq Jan, eresenator
Mertens Jacques, dr., eredepartementshoofd Algemeen Rijksarchief
Mestrum Francine (x), Attac-Vlaanderen, lector ULB, tolk
Seeuws Willy, eresenator
Speltdoorn Marnic, lic. gesch., departementsdirecteur marketing-communicatie P&V Verzekeringen
Steenhaut Wouter, dr., directeur Amsab-ISG
Stessens Karel (x), voorzitter ACOD
Turf Jan, beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
Van den Bossche Chris, provinciaal secretaris Socialistische Mutualiteiten West-Vlaanderen
Van Den Bossche Luc, advocaat
Van Hijfte Marie-Anne, ambtenaar Vlaamse Gemeenschap Cultuur
Van Peteghem Sylvia (x), hoofdbibliothecaris Universiteitsbibliotheek Universiteit Gent
Van Rie Stiene, lic. gesch., adviseur Studiedienst Vlaams ABVV
Vandenbossche Dany (x), Vlaams volksvertegenwoordiger
Vandeneede Lieve, documentaliste Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
Vanderkindere Thierry, lic. gesch., secretaris sp.a-fractie Vlaams Parlement
Vanneste Luc (x), dr., directeur Beleidscel Werk en Informatisering Federale Regering
Vanthemsche Guy, prof. dr. Vakgroep Nieuwste Geschiedenis VUB
Vanvelthoven Henri, prof. dr. geschiedenis Hogeschool Gent
Velle Karel (x), dr., algemeen rijksarchivaris
Verboven Xavier, ere-algemeen secretaris ABVV, erevoorzitter ABVV-VLIG
Vermeir René (x), prof. dr. Vakgroep Nieuwe Geschiedenis Universiteit Gent
Walgrave Stefaan (x), prof. dr. Politieke Wetenschappen Universiteit Antwerpen

(x): nieuwe leden
(download foto's - 5Mb)

Hotelschool, 8 februari 2007< terug naar inhoud


Studiedag Archief en wetenschappelijk Onderzoek. Het Max-Wildiersfonds geëvalueerd.

Organisatie: Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD vzw), sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer

9 maart 2007

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, Brussel, www.kvab.be

Eind 2006 lopen de laatste projecten die dankzij het Max-Wildiersfonds verwezenlijkt konden worden, ten einde. De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD vzw) vindt dit een moment om even stil te staan bij de resultaten en deze kenbaar te maken aan een ruim publiek en tevens de resultaten ervan op een blijvende manier vast te leggen. Tegelijkertijd is dit het uitgelezen moment om de opzet van het Max-Wildiersfonds te evalueren en bij de beleidsmakers te pleiten voor een continuering van deze aanpak.
De sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer organiseert op 9 maart 2007 een studiedag waarop het Max-Wildiersfonds en een aantal toonaangevende projecten voorgesteld en geëvalueerd worden. Een volledig overzicht van de voltooide projecten zal in boekvorm aangeboden worden aan de deelnemers van de studiedag en is nadien beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Het overzicht zal verschijnen als nummer 9 in de publicatiereeks Archiefkunde van de VVBAD en vormt zo een blijvende neerslag van de resultaten van de afgewerkte projecten.

Programma

9.30u Onthaal
10.00u Openingswoord, professor Marc Vervenne , rector K.U.Leuven, voorzitter FWO- Vlaanderen
10.10u De aanpak van het Max-Wildiersfonds, professor Emiel Lamberts, K.U.Leuven
10.40u De oprichting van een Short-Title Catalogus Vlaanderen (STCV), Goran Proot, Universiteit Antwerpen
11.20u Onderzoekssteunpunt en Databank Intermediaire Structuren in Vlaanderen (ODIS-Vlaanderen), Peter Heyrman, KADOC en Donald Weber, Amsab-ISG

12.00u Lunch

13.00u Het uitgevershuis Manteau en het literaire veld in Vlaanderen (1938-1953), Jan Stuyck, AMVC-Letterenhuis
13.40u Ontwikkeling van een vademecum voor de digitale archivering van overheidsdocumenten t.b.v. Vlaamse archiefinstellingen, Filip Boudrez, Stadsarchief, Antwerpen
14.20u Koffiepauze
14.40u Reflectie over het Max-Wildiersfonds vanuit de wetenschappelijke context, professor Jo Tollebeek, K.U.Leuven
15.20u Reflectie over het Max-Wildiersfonds vanuit de archiefcontext, Gustaaf Janssens, Koninklijk Archief
16.00u Discussie
16.30u Slotwoord door minister van Wetenschappen, Fientje Moerman (o.v.), met receptie

 

 

< terug naar inhoud

 

Naar een sociale of liberale democratie?
Een gesprek tussen Peter Dodge en Dick Pels (moderator Herman Balthazar)

Organisatie: Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man, met medewerking van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Stichting Gerrit Kreveld en Vermeylenfonds-Antwerpen

vrijdag 20 april 2007 om 14.00 uur

Auditorium van de Permekebibliotheek, De Coninckplein 26 A, 2060 Antwerpen
toegang: 12,00 EUR; studenten: 6,00 EUR

Sinds enkele decennia is binnen de socialistische beweging een ideologische verschuiving merkbaar. Klassieke thema’s als ‘structuurhervormingen’ en ‘nationalisatie van de productiemiddelen’ zijn naar de achtergrond verdwenen en hebben baan geruimd voor welvaartsverdeling en kansengelijkheid. De marxistische theorie heeft haar belang als inspiratiebron verloren; ‘1989’ leek immers aan te tonen dat deze theorie niet in staat was om een werkbaar alternatief te leveren voor de vrijemarktwerking. De vraag rijst of het democratische socialisme nog een hervormingsmissie kan doorvoeren die verschilt van die van de liberale democratie. Is een eigen project nog mogelijk en wenselijk?

Drie sprekers zullen van gedachten wisselen over de bovenstaande vraagstelling en daarbij uitgaan van de inbreng van Hendrik de Man. Reeds tijdens de eerste helft van de vorige eeuw heeft De Man geprobeerd om een eigen socialistische of planistische weg te ontwikkelen. Hij wou de beperkingen van het marxisme te boven gaan en tegelijkertijd verhinderen dat de beweging zou worden opgeslorpt door het bestaande systeem.

Peter Dodge is de auteur van een gezaghebbende biografie van Hendrik de Man onder de titel Beyond Marxism. The faith and works of Hendrik de Man (Martinus Nijhoff, 1966) en bezorgde ook een Engelstalige bloemlezing van De Mans oeuvre, A Documentary Study of Hendrik de Man (Princeton University Press, 1979). Hij is professor emeritus in de sociologie aan de universiteit van New Hampshire (USA) en ondervoorzitter van de Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man. Peter Dodge zal het woord voeren in het Engels.

Dick Pels is voormalig hoogleraar en wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteiten van Groningen en Amsterdam, alsmede aan de Brunel University (Londen). Sinds 2003 is hij onafhankelijk essayist en journalist. Hij is medestichter van de denktank ‘Waterland’ die liberalisme en socialisme wil verzoenen. Dick Pels heeft diverse boeken op zijn naam staan, onder meer De geest van Pim. Het gedachtegoed van een politieke dandy (over Pim Fortuyn, Anthos, 2003) en Een Zwak voor Nederland. Ideeën voor een nieuwe politiek (Anthos, 2005).

Herman Balthazar is eregouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, voorzitter van de Stichting Gerrit Kreveld - Bezinnings- en Initiatiefcentrum voor een Sociale Democratie en emeritus hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Gent. Als historicus en leerling van Jan Dhondt verrichtte hij baanbrekend werk inzake de geschiedenis van de arbeidersbeweging, maar ook inzake die van de Tweede Wereldoorlog en de industrialisering. Herman Balthazar zal optreden als moderator en tevens een eigen visie geven over de bovenstaande problematiek.


< terug naar inhoud


Raf Geenens & Ronald Tinnevelt, De stem van het volk. Democratie als gesprek
Een uitgave van LannooCampus over ‘deliberatieve democratie’


ISBN 9789020967128

Bij elke maatschappelijke of politieke crisis wordt luidop vastgesteld dat er een kloof is tussen burger en politiek, en wordt opgeroepen tot meer dialoog. Besluitvorming op basis van een gesprek tussen burgers en politici wordt steeds vaker gezien als de oplossing voor de gebrekkige legitimiteit waarmee politiek schijnbaar te kampen heeft. Beleid moet interactief zijn en zo dicht mogelijk bij de burger staan. Maar waarom zijn participatie en interactie zo belangrijk voor democratische besluitvormingsprocessen? Kan deliberatie bijdragen tot een grotere legitimiteit van de politiek? Hoe realistisch is het om te denken dat burgers daadwerkelijk actief bij politiek betrokken willen zijn?

Dit boek beantwoordt deze vragen aan de hand van deliberatieve democratie, het model dat momenteel dominant is binnen de theorie van democratie. In elf toegankelijke hoofdstukken onderzoeken Vlaamse en Nederlandse wetenschappers en denkers welke plaats een democratie moet en kan geven aan de dialoog tussen zowel politiek en samenleving, als tussen burgers onderling.

Het eerste deel van het boek legt de theoretische fundamenten bloot van deliberatieve democratie in het werk van onder meer Jürgen Habermas en John Rawls. Vervolgens wordt getoond hoe het deliberatieve model een nieuw perspectief opent op een aantal prangende politieke vraagstukken. Wat mogen we verwachten van democratie in een multiculturele samenleving? Wat met democratie op het Europese niveau? Wat zijn de vooruitzichten voor democratie op mondiaal niveau? Het derde deel, ten slotte, wijst op de praktische beperkingen van het model. Zijn vormen van collectief gesprek wel een geschikte manier om tot redelijke beslissingen te komen? Zijn redelijke argumenten niet vooral een dekmantel om te verhullen waar het in de politiek eigenlijk over gaat, namelijk het verwerven van macht? En heeft een discours over deliberatieve democratie en burgerparticipatie überhaupt zin, als de burger helemaal niet wil participeren in het beleid?

Dit boek is de eerste Nederlandstalige inleiding op het deliberatieve model van democratie. De duidelijke analyse van de kenmerken, beperkingen en het praktisch potentieel van deliberatieve democratie, maakt dit overzichtswerk onmisbaar voor iedereen met een gezonde interesse in politiek en filosofie. Tegelijk is het een geschikt vertrekpunt voor wie concreet met participatieve besluitvorming aan de slag wil.


Raf Geenens is als doctoraal onderzoeker werkzaam aan de Onderzoeksgroep Politieke Filosofie van de K.U.Brussel.
Ronald Tinnevelt is als postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de K.U.Leuven.

Dit boek is verkrijgbaar bij de betere boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever
LannooCampus – promotie@lannoocampus.be of via telefoonnummer 016 300 110

 

< terug naar inhoud


Voor meer info kan je altijd terecht op onze website
http://www.amsab.be

 

Vorige nieuwsbrieven:

2e jaargang, nr.1, januari 2007

1e jaargang, nr. 1, februari 2006

1e jaargang, nr. 2, maart 2006

1e jaargang, nr. 3, april 2006

1e jaargang, nr. 4, september 2006

1e jaargang, nr. 5, november 2006

1e jaargang, nr. 6, december 2006De Amsab-nieuwsbrief is een realisatie van Paule Verbruggen (algemene coördinatie), Sonny Plasschaert
(IT-distributie) en Mario Van Driessche (webdesign)
 
Deze e-mail wordt automatisch verstuurd, gelieve deze niet te beantwoorden; u kan ons echter wel
contacteren via nieuwsbrief@amsab.be
 
Een e-mailadres wordt automatisch verwijderd uit de mailinglist door een (leeg) bericht te sturen naar
lijst-unsubscribe@amsab.be