EINDEJAARSACTIE !

Boekenpakket van 46 € nu aan 25 €


De directie en het personeel van Amsab-ISG wensen u een heel fijn eindejaar.
Blijf ons volgen in 2007!

 

1e jaargang, nr. 6, december 2006


*Nieuwjaarswensen van de Broederlijke Wevers...

*Een greep uit de nieuw verwerkte archieven in Amsab-ISG

*'Eedje Anseele (1856-1938). Op- en neergang van een Gentse mythe'. Wegens grote belangstelling open op zondag 17 december

*Verlengd : ' Land en Gezicht in Vlaanderen (1960-2000)'. Fototentoonstelling Walter De Mulder tot en met 30 maart 2007

*Bart De Nil, Amsab-ISG-archivaris, wint provinciale prijs cultureel erfgoed 2006 met het Erfgoedhuis OosterzeleNieuwjaarswensen van de Broederlijke Wevers...


In onze afdeling iconografie worden onder meer vele honderden prenten bewaard. In deze collectie bevinden zich de nieuwjaarskaartjes van de 'Maatschappij der Broederlijke Wevers van Gent'. De eerste syndicaten bouwden in hun iconografie verder op de ambachtelijke symboliek en vormgeving.
De beelden spreken voor zich....

 
       
< terug naar inhoud

 

Nieuw verwerkte archieven in Amsab-ISG:


De archieven van Leo Magits en Pieter Ursi


Leo Magits (1e rij, 3e v.l.) met Pieter Ursi (achter hem) aan de
Universiteit van Amsterdam, 1927


Leo Magits werd in 1899 in Brussel geboren maar bracht zijn jeugd door in Leuven. Nog voor hij volwassen was moest hij die stad ontvluchten wegens zijn activisme. Hij werd door een socialistische oom, een belezen caféhouder, opgevoed. Op 12-jarige leeftijd was hij al lid van de Socialistische Studiekring en wat later van het lokaal comité voor arbeidersopvoeding. De ontwikkeling van de arbeiders werd de rode draad in zijn leven. Magits overleed op 3 november 1990.

In het archief van Leo Magits werd een deelarchiefje aangetroffen, en wel van zijn vriend en 'pleegvader' Pieter Ursi (31 maart 1877 - 1 november 1937). Ursi was een bekend figuur in de socialistische beweging in Leuven voor de Eerste Wereldoorlog, o.a. als voorzitter van de lokale Centrale voor Arbeidersopvoeding (CAO). Hij kwam in conflict met de partijleiding en koos in 1917 voor het activisme. Eind 1918 vluchtte hij samen met Magits naar Duitsland en Nederland. Daar werd hij lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Eind 1935 keerde Ursi terug naar België.
Rik De Coninck verwerkte beide archieven.


Het archief van Polekar

De werkgroep Politieke ekonomie en arbeid, kortweg Polekar, ontstond aan de universiteit van Leuven op het einde van het academiejaar 1978-1979 en was actief tot eind 1989. Deze groep van economen en sociologen was vooral begaan met de grote socio-economische vraagstukken van die tijd. Polekar leverde wetenschappelijke argumenten om de loonmatiging en de besparingen tegen te gaan, ging in discussie met de liberale economen en publiceerde standpunten vanaf eind 1979. Geleidelijk ging de werkgroep over tot een eigen crisisanalyse en het formuleren van een eigen alternatief voor het deflatiebeleid. De favoriete spreekbuis voor haar standpunten was het maandblad De Nieuwe Maand.
Rik De Coninck maakte de stortingslijst.


Het archief van Michiel Vandenbussche

Michiel Vandenbussche werd geboren in Roeselare op 9 januari 1945. Hij studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Leuvense universiteit waar hij zich engageerde in de studentenbeweging. Vandenbussche ging in 1970 als sociaal-cultureel werker in Brussel wonen. Hij geraakte er betrokken bij het Vlaamse sociaal-culturele leven en zette zich onder meer actief in voor de congressen van de Brusselse Vlamingen. Zijn eerste stappen in de politiek zette hij als kabinetsadviseur en later als kabinetschef bij staatssecretaris Lydia De Pauw-Deveen. Vandenbussche was vooral politiek actief in Etterbeek waar hij in 1982 als Vlaamse socialist werd verkozen tot gemeenteraadslid. Vanaf 1989 was hij schepen in Etterbeek. Daar zette hij zich in voor het Vlaamse culturele leven. Binnen de Socialistische Partij was hij een pleitbezorger voor de rechten van de Brusselse Vlamingen en ageerde hij fel tegen de discriminatie van allochtonen. Vandenbussche was sinds 1989 ook lid van het Brussels en Vlaams Parlement en van de raad Vlaamse Gemeenschapscommissie, een functie waaruit hij in 1999 vrijwillig ontslag nam om plaats te ruimen voor Anne Van Asbroeck. Hij overleed op 5 april 2006.
Bart De Nil maakte de stortingslijst.


Kabinetsarchieven van Marc Galle


Marc Galle als minister van de Vlaamse Gemeenschap, 1981

Marc Galle is op 11 september 1930 geboren in Denderleeuw. Na zijn studie Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit Gent gaf hij les in diverse (hoge)scholen, doctoreerde hij aan de universiteit van Brussel en verzorgde hij de radiorubriek Taalwenken bij de openbare omroep. Afkomstig uit een socialistisch milieu trad hij in 1955 toe tot de BSP, waar hij zich profileerde als strijdbaar flamingant. Op de lijst van de Rode Leeuwen voor de parlementsverkiezingen van 31 maart 1968 fungeerde hij als lijstduwer voor de Kamer. In 1977 werd Galle volksvertegenwoordiger voor Aalst. Hij werd meteen secretaris van de Cultuurraad van de Nederlandse Cultuurgemeenschap. Op 3 april 1979 trad hij vervolgens toe tot de regering-Martens I, als minister van Vlaamse Zaken. Die titulatuur veranderde echter snel in minister van het Vlaamse Gewest. In de regering-Martens II behield hij deze portefeuille. De snelle opeenvolging van regeringen in die periode leverde Galle in de regering-Martens III een nieuwe titulatuur op: minister van de Vlaamse Gemeenschap. Aan zijn bevoegdheden veranderde er echter weinig. Die lijn werd doorgetrokken in de regeringen- Martens IV en -Eyskens. Op 22 december 1981 trad Galle toe tot de eerste Vlaamse executieve van Geens, en dit als gemeenschapsminister van Ondergeschikte Besturen en Gesubsidieerde Werken, hetgeen later werd gewijzigd in gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden.Vier jaar nadat ze al uit de nationale regering waren verdwenen, verloren de Vlaamse socialisten ook hun plaats in de Vlaamse regering. Galle bleef wel zetelen als volksvertegenwoordiger en lid van de Vlaamse Raad, en vertrok in 1989 naar het Europees Parlement.
Bart Hellinck maakte de inventaris.


De manuscripten en een brievenboek van Karel Jules Beerblock

Karel Jules Beerblock werd geboren in Gent op 15 juni 1854. Hij werd in 1884 lid van de Vlasbewerkersvereniging. In datzelfde jaar stelde hij zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 1886 werd hij bediende in de Vooruit. Enkele jaren later ging hij op een korte coöperatieve missie naar Menen, maar deze eindigde in mineur. Hij keerde terug naar Gent voor de algemene staking van 1893 en werd veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf wegens de bezetting van de Gantoise. Rond de jaarwisseling 1896-1897 werd Beerblock partijsecretaris van de Gentse BWP. In 1907 nam hij ontslag als partijsecretaris en vertrok hij naar Lokeren om er een van zijn sociale ideeën in de praktijk te brengen, namelijk de opbouw van een fabriek voor konijnenvellenbewerking. In 1912 kwam het tot een breuk met de socialisten en werd Beerblock lid van de liberale partij. Hij stierf op 24 november 1918.
Sofie Vrielynck maakte de stortingslijst.


't Apekot. Het archief van Vuile Mong en De Vieze Gasten


Vuile Mong in de beginjaren

In 1974 werd de single 't Apekot van Vuile Mong en De Vieze Gasten onverwachts een hit. Mong Rosseel, alias Vuile Mong, een begrip tot ver buiten Gent, stond aan de wieg van theatergroep De Vieze Gasten die eind 1971 was opgericht. Ze zijn geëvolueerd van een agitpropgroep naar een groep met een sociaal-artistieke werking in de Gentse wijk Brugse Poort; een theatergezelschap dat een eigenzinnige en eigentijdse koers volgt met muziek als vaste pijler in de voorstellingen.
Sofie Vrielynck maakte de stortingslijst.


Het inventariseren van mondelinge historische bronnen in Amsab-ISG

Over mondelinge geschiedenis is er de laatste jaren al heel wat geschreven en gezegd. Zij het dan vooral over de productie en het valoriseren van mondelinge historische bronnen voor allerlei erfgoedprojecten. Over de uiteindelijke bewaring en ontsluiting van deze bronnen is minder geweten. Uit het eindverslag van het onderzoeksproject Van horen zeggen: mondelinge, historische bronnen bewaren en ontsluiten uit 2004 blijkt dat het hiermee niet zo goed is gesteld.
Bart De Nil maakte een stand van zaken over de mondelinge bronnen in Amsab-ISG< terug naar inhoud'Eedje Anseele (1856-1938). Op- en neergang van een Gentse mythe'.

Wegens grote belangstelling open op zondag 17 december van 11u tot 16u...
Een bloemlezing uit het gastenboek... gastenboek.pdf
Een blik op de tentoonstelling...


(nieuwe foto's op www.amsab.be/anseele)

 


<terug naar inhoud


 

'Land en Gezicht in Vlaanderen 1960-2000'
Fototentoonstelling Walter De Mulder


Verlengd tot en met 30 maart 2007...

Meer info ...
<terug naar inhoudBart De Nil, Amsab-ISG-archivaris, wint provinciale prijs cultureel erfgoed 2006 met het Erfgoedhuis Oosterzele


Erfgoedhuis vzw uit Oosterzele wint provinciale prijs cultureel erfgoed 2006.

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen reikt de Provinciale prijs voor Cultureel Erfgoed uit aan Erfgoedhuis vzw. De vzw Erfgoedhuis werd in 2005 opgericht als een samenwerkingsverband tussen de gemeente Oosterzele en enkele sterke erfgoedfactoren uit de gemeente. De leden van de vzw zijn de ‘bewoners’ van de voormalige pastorie van Moortsele, nu ‘erfgoedhuis’ genoemd. De bewoners zijn actief in de sector gemeentearchief, levend erfgoed, talenerfgoed en volkskunde. Het is de bedoeling dat ze het erfgoedhuis gebruiken als uitvalsbasis voor hun eigen activiteiten en tegelijk meewerken aan de uitbouw van de site als een platform voor lokale en regionale erfgoedprojecten. Ze doen dit door, enerzijds, gebruik maken van de expertise binnen de vzw en, anderzijds, samenwerkingsverbanden aan te gaan. Kort gezegd schrijven ze mee aan de culturele biografie van de regio bezuiden Gent. Momenteel wordt er door een tiental vrijwilligers in het Erfgoedhuis gewerkt aan een dialectenwoordenboek onder coördinatie van Johan Taeldeman, en in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Volkscultuur start in 2007 een uitgebreid project mondelinge geschiedenis. Daarnaast zijn er in 2007 activiteiten rond levend erfgoed, religieuze volkscultuur, prekadastrale cartografie, landschapsgeschiedenis en onroerend erfgoed gepland.

 

Mail voor meer info naar Bart De Nil, voorzitter Erfgoedhuis vzw
<terug naar inhoud


 


Voor meer info kan je altijd terecht op onze website
http://www.amsab.be

 

Vorige nieuwsbrieven:

1e jaargang, nr. 1, februari 2006

1e jaargang, nr. 2, maart 2006

1e jaargang, nr. 3, april 2006

1e jaargang, nr. 4, september 2006

1e jaargang, nr. 5, november 2006

De Amsab-nieuwsbrief is een realisatie van Paule Verbruggen (algemene coördinatie), Sonny Plasschaert
(IT-distributie) en Mario Van Driessche (webdesign)
 
Deze e-mail wordt automatisch verstuurd, gelieve deze niet te beantwoorden; u kan ons echter wel
contacteren via nieuwsbrief@amsab.be
 
Een e-mailadres wordt automatisch verwijderd uit de mailinglist door een (leeg) bericht te sturen naar
lijst-unsubscribe@amsab.be