*Leve het Algemeen Stemrecht ! Uitzonderlijk aanbod n.a.v gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober 2006

 

1e jaargang, nr. 4, september 2006


*'Land en gezicht in Vlaanderen 1960-
2000'. Fototentoonstelling Walter De Mulder

*Eedje Anseele (1856-1938). Op- en neergang van een Gentse mythe

*Vers verwerkt archief: over Vlamingen in Nicaragua, muziek en vakbonden, milieugroeperingen en de Rakkersclub in Gent

*Rethinking Worlds of Labour … in Zuid-Afrika

*Inside Outside. Over verleden en toekomst van het andersglobalisme: nieuwe publicatie

*'Frans Masereel' en 'Vechten voor onze rechten'. Twee historische documentaires van Frans Buyens op dvd

 'Land en Gezicht in Vlaanderen 1960-2000'
Fototentoonstelling Walter De Mulder


Van 23 oktober tot 20 december gaat in het Amsab-museum de fototentoonstelling 'Land en Gezicht in Vlaanderen 1960-2000' van Walter De Mulder door. In de zwart-witfoto’s speelt de mens een centrale rol. Op het eerste gezicht wordt een sfeerbeeld van het traditionele Vlaamse plattelandsleven gegeven, maar er is meer. Achter de foto’s gaan verhalen schuil …

Meer info ...

 

< terug naar inhoud

Eedje Anseele (1856-1938). Op- en neergang van een Gentse mythe.
Tentoonstelling
Precies 150 jaar geleden werd Edward Anseele geboren in de Lange Penitentenstraat in Gent.
Om deze verjaardag te herdenken loopt in de voormalige Bank van den Arbeid, Volderstraat 1 te Gent, van 18 november tot 29 december 2006 de tentoonstelling Eedje Anseele (1856-1938). Op- en neergang van een Gentse mythe. De tentoonstelling werpt een licht op de uiteenlopende emoties, de voor- en tegenstand die Anseele tijdens zijn lange loopbaan opriep. De stempel die hij op Gent gedrukt heeft is 150 jaar na zijn geboorte nog altijd niet uitgewist!

Bank van de Arbeid
Volderstraat 1
9000 Gent
vanaf 18/11/2006 t/m 29/12/2006

Meer info ...

 

 

<terug naar inhoud


Vers verwerkt archief


Archieven van milieugroeperingen uit het Gentse.

De Raad van Europa riep 1970 uit tot het Europees Jaar van de Natuurbescherming. De toenmalige Belgische Radio en Televisie (BRT) organiseerde in dat kader een boomplantactie. Tegen deze achtergrond ontstonden in veel gemeentes groencomités of andere lokale of regionale milieuverenigingen, of kregen ze nieuwe impulsen. Archivaris Bart De Nil verwerkte een aantal archieven van Gentse initiatieven: het archief van Boudewijn Van Belle, van het Groencomité Drongen tot bescherming van het leefmilieu, van de Gentse afdeling van De Wielewaal en van de Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen, de drijvende kracht achter de bescherming van dit natuurgebied aan de westrand van Gent.

Vlamingen in Nicaragua.Na de machtsovername van de sandinisten in 1979 ontstond er een golf van solidariteitsacties met Nicaragua. Het bleef niet bij initiatieven hier, Vlamingen trokken ook naar ginder om mee te bouwen aan een nieuwe toekomst voor het land. Bart De Nil verwerkte het archief van Isabel Vertriest en Eric Van der Meirsch die daar tussen 1985 en 1990 werkzaam waren in diverse projecten rond leefmilieu en natuurlijke rijkdommen.


Archief van de Rakkersclub.

In de schoot van de socialistische jeugdclub Club-T 62 werd in 1967 de Rakkersclub opgericht. Het was het eerste Gentse jeugdatelier waar kinderen zich buiten de schooluren creatief konden uitleven. Net als de jeugdclub richtte de Rakkersclub zich tot de kansarme jongeren van de 19e-eeuwse arbeiderswijk de Brugse Poort. Naar het eind van de jaren 1980 liep de werking terug en in 1988 stopten de activiteiten. Bart De Nil maakte de stortingslijst.


Openbaar onderwijs, muziek en vakbonden.

Jaren geleden verwierf Amsab-ISG het archief van de Menense coöperatie De Plicht. Enkele gedeponeerde archiefjes uit dit omvangrijke bestand zijn nu verwerkt. Het gaat om materiaal van Robert en Marcel Detaevernier, van de provinciale afdeling van de Vlaamse Federatie van Socialistische Muziekkorpsen en van de Federatie van Socialistische Vakbonden Menen uit de tussenoorlogse periode. Martijn Vandenbroucke maakte de stortingslijsten.


Van Assebroek tot Zuienkerke: socialistisch partijarchief in het Brugse.

Met de oprichting van de provinciale kieskringen kwam ook een centralisatie van de socialistische partijfederaties op gang en dat leidde tot een toevloed van archieven in Amsab-ISG vanuit de kelders van het Brugse volkshuis. Een archiefconglomeraat werd overgedragen, een heterogene verzameling van archieven en archiefjes. Het grootste deel is afkomstig van de voormalige Brugse SP-federatie, maar er zijn ook stukken van andere West-Vlaamse federaties, van de SP-afdeling Brugge en van diverse andere lokale afdelingen. Archivaris Martijn Vandenbroucke maakte de stortingslijst.


Het archief van Maurice Dequenne.

Vroeger is er al uitgebreid ingegaan op het archief van Febecoop en haar voorgangers. Een van de spin-offs van het immense archief is door Martijn Vandenbroucke verwerkt: het materiaal van Maurice Dequenne. Hij werd in de jaren 1970 belast met de reconversie van de Waalse coöperaties die in die periode in moeilijkheden kwamen. Een van de denkpistes was een grootscheeps fusieplan. Dit archief is van cruciaal belang voor wie het tumultueuze einde van de socialistische coöperatieve beweging wil bestuderen.


Het archief van vzw De Sociale Voorzorg en van Henri Lemaire.

Begin 2004 deponeerde de verzekeringsmaatschappij P&V een omvangrijk archief, of preciezer: een conglomeraat van diverse archieven. Het grootste aandeel is het archief van de vzw De Sociale Voorzorg die de sociale instellingen van de Sociale Voorzorg of Prévoyance Sociale beheerde, zoals het santorium van Tombeek en de thermale centra van Oostende en Spa. Het tweede belangrijke onderdeel is het archief van Henri Lemaire (1907-1995), zoon van Joseph (1882-1966), de man die zou uitgroeien tot synoniem voor het sociaal verzekeren in België. Net als zijn vader bouwde Henri Lemaire een lange carrière uit in de socialistische verzekeringsmaatschappij. Martijn Vandenbroucke maakte een stortingslijst van dit conglomeraat.

 

 

 

 

<terug naar inhoud


Rethinking Worlds of Labour

Labour History-conferentie, Johannesburg, 28-31 juli 2006

Deze zomer organiseerde de History Workshop van de universiteit van Witwatersrand in Johannesburg een bijzonder belangrijke Labour History-conferentie. Het was de ambitie van de organisatoren om de arbeidersgeschiedenis van Zuid-Afrika te bekijken vanuit een transnationaal perspectief, met nadruk op de minder ontwikkelde en perifere landen uit het Zuiden. De conferentie bood dan ook een unieke gelegenheid aan historici uit Europa om van gedachten te wisselen met de collega's uit Afrika, India en Latijns-Amerika. Marcel Van der Linden pleitte er in zijn keynotespeech voor om de discipline nieuwe impulsen te geven door de ontwikkeling van een Global Labour History. Conferenties als deze dragen daartoe bij, vooral omdat labour historians uit zowel India, Latijns-Amerika als Afrika zich aan het organiseren zijn en daardoor de ontwikkeling van een wereldwijd netwerk niet langer een utopie is.
Voor Amsab-ISG nam dr. Geert Van Goethem deel aan deze conferentie, met een paper over het wereldbeeld van de internationale vakbeweging ten tijde van de eerste globalisering. Deze participatie was mogelijk dankzij de steun van de Vlaamse Regering.

Meer info op : http://www.wits.ac.za/historyworkshop/conferences.htm

 


<terug naar inhoud


Inside Outside. Over verleden en toekomst van het andersglobalisme


Donald Weber & Francine Mestrum, Inside Outside: Past and Future of the Anti-globalization Movement, Ghent: Amsab-Institute of Social History/IALHI/Foundation Gerrit Kreveld, 2006, 110 p.

Meer info ...
<terug naar inhoud'Frans Masereel' en 'Vechten voor onze rechten'. Twee historische documentaires van Frans Buyens op dvd

 Frans Masereel

Twee films op één dvd: 'Ik houd van zwart en wit' (1969) en 'Frans Masereel. Aspecten van zijn werk' (1980). Een gesprek met Frans Masereel (1989-1972) over zijn oeuvre en een visuele, kleurrijke symfonie van gravures, aquarellen en schilderijen.

Prijs dvd: 25 euro


 

 

 

 Vechten voor onze rechten

1960-1961: de Eenheidswet van de roomsblauwe regering kondigt de afbouw aan van sociale en economische verworven rechten. Gedurende vijf weken manifesteren een miljoen mensen op straat. Politie en rijkswacht gaan er hard tegenin. Het leger wordt ingezet om strategische punten te bewaken. De buitenlandse pers heeft het over 'het evenement van de eeuw'.
Frans Buyens, de gekende filmmaker, maakte de staking aan den lijve mee. Zijn documentaire uit 1962 is een tijdsopname en geeft meesterlijk de atmosfeer van toen weer.

Prijs dvd: 25 euro

Bestellen ...


<terug naar inhoudUitzonderlijk aanbod naar aanleiding van de Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.
Peter Heyrman, Rudi Hoekx, Piet Veldeman, Bart Willems
Leve het Algemeen Stemrecht! Vive la Garde Civique! De strijd voor Algemeen Stemrecht, Leuven 1902
Gent/Leuven: Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis/Uitgeverij Peeters, 2002, 200 p., ill.


Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober verkrijgbaar aan 15 euro (inclusief portkosten) i.p.v. 22 euro (excl. portkosten).

Aanbod geldig van 5 oktober tot en met 15 oktober

Bestellen ...

 

 

 

 


<terug naar inhoud


Voor meer info kan je altijd terecht op onze website
http://www.amsab.be

 

Vorige nieuwsbrieven:

1e jaargang, nr. 1, februari 2006

1e jaargang, nr. 2, maart 2006

1e jaargang, nr. 3, april 2006

De Amsab-nieuwsbrief is een realisatie van Paule Verbruggen (algemene coördinatie), Sonny Plasschaert
(IT-distributie) en Mario Van Driessche (webdesign)
 
Deze e-mail wordt automatisch verstuurd, gelieve deze niet te beantwoorden; u kan ons echter wel
contacteren via nieuwsbrief@amsab.be
 
Een e-mailadres wordt automatisch verwijderd uit de mailinglist door een (leeg) bericht te sturen naar
lijst-unsubscribe@amsab.be