Deze e-mail wordt automatisch verstuurd, gelieve deze niet te beantwoorden; u kan ons echter wel contacteren
via info@amsab.be.
Een e-mailadres wordt automatisch verwijderd uit de mailing list door een (leeg) bericht te sturen naar
lijst-unsubscribe@amsab.be


1e jaargang, nr. 3, april 2006


*'Somewhere over the Rainbow' : Amsab-ISG opent zijn deuren tijdens de Erfgoeddag van zondag 23 april.


*Recent verwerkte archieven van onder meer feministe Emilienne Brunfaut en de Fietsersbond Gent-Perpetuum Mobile


*Pilootproject over de conservatieproblematiek van een 19e-eeuwse fotografische archiefcollectie

*Het nieuwe nummer van ons historisch tijdschrift Brood & Rozen is verschenen


*Historische 1 meiaffiches aan spotprijzen. Aanbod van 23 april tot en met 2 mei

*De kinderen van Gutenberg en Over Beren en Apen: twee nieuwe publicaties over het grafisch syndicalisme

*Interuniversitair colloquium Natie en Democratie 1890-1921


'Somewhere over the Rainbow' : Amsab-ISG opent zijn deuren tijdens de Erfgoeddag van zondag 23 april.


De rode kleur van de roos overvloeiend in alle kleuren van de regenboog.
Kleuren in affiches, periodieken en archivalia tonen de diversiteit van de Amsab-collecties.

Kleurrijke affiches hangen in het museum, de leeszaal, de trapzalen. In de leeszaal ook een kleine tento van 'kleurboekjes'.

Er is toelichting bij de werking van de verschillende departementen en je kan het restauratieatelier bezoeken.

Alle activiteiten doorlopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Er is ook mogelijkheid tot deelname aan de Rode Wandeling.
V ertrek aan het MIAT om 11.00 en 14.00 uur.
Aantal deelnemers per groep: 20.

meer info... 

< terug naar inhoudRecent verwerkte archieven


Causerieën over Emilienne Brunfaut en Agence de Presse Libération–Belgique

In het kader van de viering van 25 jaar Amsab-ISG vorig jaar werden vier stortingslijsten of inventarissen voorgesteld op gespreksnamiddagen en -avonden. De eerste twee zijn besproken in vorige nummers van Brood & Rozen. Op 'Cherchez la dame: een babbel op niveau over vrouwenstrijd, syndicalisme en pacifisme' was het de beurt aan de derde in de rij, namelijk het archief van Emilienne Brunfaut (1908-1986). Deze vrouw is bij het grote publiek relatief onbekend, maar voor de spreeksters op de gespreksnamiddag was ze duidelijk een inspirerende figuur. Archivaris Sofie Vrielynck maakte een stortingslijst van het zeer omvangrijke archief dat nog niet helemaal is overgedragen. Maar het is inhoudelijk zo rijk dat de beslissing een voorlopige stortingslijst te publiceren zeker te verantwoorden is. Deze stortingslijst bestaat zowel op papier (10 euro) als op cd-rom (5 euro).
Op het laatste gesprek in de reeks, 'L'arme de vos informations': debat met de alternatieve informatieverstrekkers, werd de inventaris van Agence de Presse Libération–Belgique
(APL-B) voorgesteld. Dit alternatief nieuwsagentschap werd in 1972 opgericht uit onvrede over de berichtgeving van de klassieke media als het ging over bijv. stakingen en bedrijfsbezettingen. De inspiratie haalden de initiatiefnemers uit Frankrijk. Onder de voormalige medewerkers die opnieuw rond de tafel zaten, was ook Michel Veys, de man die ervoor zorgde dat het archief naar Amsab-ISG kwam. Archivaris Rik De Coninck maakte de inventaris van dit archief dat ook een enorme diversiteit aan alternatieve tijdschriften en brochures bevat. De inventaris bestaat op papier (10 euro) en op cd-rom (5 euro).


Wim Geldolf

Archivaris Martine Vermandere maakte een stortingslijst van het archief van Wim Geldolf (Antwerpen, 1928). Geldolf kwam in 1951 in contact met de BSP en bouwde in de loop van de volgende decennia een indrukwekkende carrière uit in de Antwerpse socialistische familie. Al in 1963 werd hij schepen, een ambt dat hij nog diverse keren zou bekleden. In 1968 werd hij verkozen tot volksvertegenwoordiger en van 1983 tot 1987 was hij gecoöpteerd senator. Daarnaast zetelde hij in talrijke raden en commissies. Nagenoeg al zijn activiteiten komen in het archief aan bod.


Fietsersbond Gent-Perpetuum Mobile

Mobiliteit is een van de thema’s die de milieubeweging op de politieke agenda zette. De zwakke weggebruiker en vooral de fietser, kreeg een hardnekkige verdediger in de talrijke fietsersbonden die in Vlaanderen ontstonden. Het archiefje van de Fietsersbond Gent-Perpetuum Mobile werd aan Amsab-ISG overgemaakt. Piet Creve beschreef het in een stortingslijst.

Alle voorgestelde archieven zijn vrij toegankelijk.


Voor meer info: piet.creve@amsab.be

 

 

<terug naar inhoudDe scriptie behandelt de conserveringsproblematiek van een 19e-eeuwse fotografische archiefcollectie. Dit pilootproject werd in Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis uitgevoerd.
Een deel van de collectie werd op procedé geïdentificeerd en van elke foto werd een schadeplan opgesteld. Een selectie van foto’s onderging een conservatie- of restauratiebehandeling waarvan de gegevens in het registratieprogramma AdLib werden opgenomen. Voorts werden er nog aanbevelingen gedaan betreffende de verpakking en de bewaring van deze selectie.


Enkele stappen...Bastyns Sofie
Studente Conservatie en Restauratie Visuele Media 2e Meestergraad
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

Adres:
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
Bagattenstraat 174
9000 GENT

GSM:0478/700876
sofiebastyns@telenet.be<terug naar inhoud


Brood & Rozen 2006/1
meer info:

http://www.brood-en-rozen.be

 

 


<terug naar inhoudHistorische 1 meiaffiches aan spotprijzen. Aanbod van 23 april tot en met 2 mei


Ter gelegenheid van 1 mei, Feest van de Arbeid, en eigenlijk feest van de rust, kan u onze 1 meiaffiches kopen aan 2,50 euro i.p.v. 5 euro per stuk. Voor 6 affiches betaalt u 10 euro. Dit aanbod geldt van 23 april tot en met 2 mei.

 

Bestellen:

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
Bagattenstraat 174, 9000 Gent
Tel.: 09/224.00.79 – fax: 09/233.67.11
E-mail: orders@amsab.be

Betaling na ontvangst factuur
Prijzen exclusief portkosten
Korting als Amsab-lid: vermeld uw lidnummer
<terug naar inhoud


De kinderen van Gutenberg en Over Beren en Apen: twee nieuwe publicaties over het grafisch syndicalisme
De kinderen van Gutenberg en Over Beren en Apen zijn twee publicaties van Luc Peiren over de geschiedenis van de grafische vakbeweging in de voorbije twee eeuwen. De eerste publicatie is een herwerkte versie van zijn proefschrift over het grafisch syndicalisme in België tot 1975. Dit boek wil komaf maken met de vele vooroordelen waarmee de grafische vakbeweging in het verleden moest afrekenen door een eerlijk beeld op te hangen van de grafici, hun syndicaten en hun bijdrage aan het ontstaan en de uitbouw van de Belgische vakbeweging.
Over Beren en Apen behandelt diezelfde geschiedenis wat luchtiger. Gekruid met illustraties en anekdotes wil deze publicatie een breder publiek aanspreken.

Luc Peiren, De kinderen van Gutenberg, Geschiedenis van de grafische vakbeweging in België vóór 1975, Brussel/Gent: VUBPRESS/Amsab-ISG, 2006, 431 p.

Prijs: 24 euro
Amsab-leden: 20 euro

Luc Peiren i.s.m. Ivan Grootaers, Over Beren en Apen. Geschiedenis van de grafische vakbeweging in België, Gent: Amsab-ISG, 2006, 144 p.

Prijs: 15 euro
Amsab-leden: 12 euro

Bestellen:

Amsab-ISG
Bagattenstraat 174
9000 Gent
Tel.: 09/224.00.79 – Fax: 09/233.67.11
E-mail: orders@amsab.be

Betaling na ontvangst factuur
Prijzen exclusief portkosten
Korting als Amsab-lid: vermeld uw lidnummer


<terug naar inhoudColloquium Natie en Democratie 1890-1921

NATIE EN DEMOCRATIE
1890-1921

INTERUNIVERSITAIR
COLLOQUIUM

8-9/VI/2006

Paleis der Academiën
Hertogstraat 11
1000 Brussel


Koninklijke Vlaamse Academie van België
Contactforum Natie en Democratie

meer info en inschrijvingen:

download folder (pdf-file)
download folder

 


<terug naar inhoud


Voor meer info kan je altijd terecht op onze website
http://www.amsab.be

 

Vorige nieuwsbrieven:

1e jaargang, nr. 1, februari 2006

1e jaargang, nr. 2, maart 2006


De Amsab-nieuwsbrief is een realisatie van Paule Verbruggen (algemene coördinatie), Sonny Plasschaert
(IT-distributie) en Mario Van Driessche (webdesign)